paviljon cvijeta zuzuric

OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE ULUS-A INFORMACIJA U VEZI NAJAVLJENE SKUPŠTINE

04 April 2018

Komentari (0)

 

 

                  

 

 

PIB: 100039956                    :
Matični broj: 07047088
Datum: 04.04.2018.                                                                                                                                         
OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE ULUS-A
INFORMACIJA U  VEZI NAJAVLJENE SKUPŠTINE

Poštovane kolege,

U najavi za sazivanje Skupštine ULUS-a Upravni odbor je, shodno ovlašćenjima propisanim Statutom, inicirao i predložio da na dnevnom redu bude i usvajanje izmena i dopuna Statuta ULUS-a.
Predlozi za izmene i dopune Statuta objavljeni su na sajtu ULUS-a, FB strani ULUS-a, oglasnoj tabli ULUS-a, prosleđeni članovima na lične mejl adrese i upućeni na javnu raspravu 28.03.2018. godine.                                                                      

Tokom javne rasprave organizovana je tribina 03.04.2018. na kojoj su učestvovali članovi Statutarne komisije, Upravnog odbora, predsednici Odbora  sekcija, članovi Nadzornog odbora i zainteresovae kolege.                                   

Nakon duže diskusije doneta je odluka da će Skupštini biti predložen na usvajanje samo predlog izmene čl.29 Statuta ULUS-a koji se odnosi na kvorum Skupštine.
„Član 29. O svim pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština punopravno odlučuje ako
je  na Skupštini prisutno najmanje 120 aktivnih članova ULUS-a /na osnovu čl.19.
Statuta/                                                                                                                                                     

Skupština ima pravo prioritetnog odlučivanja o nastalim  problemima ukoliko za odluku glasa dvotrećinska većina kvoruma...“
Doneta je , takođe, odluka da će javna rasprava o ostalim predlozima za izmenu i dopunu Statuta biti nastavljena shodno uslovima propisanim Statutom.

U zvaničnom pozivu za Skupštinu i  Biltenu koji će biti  dostupan na sajtu, FB strani, oglasnoj tabli i prosleđen na  mejling listu članovima  biće objavljen i predlog izmene čl. 29. Statuta ULUS-a.

Upravni odbor ULUS-a
Statutarna komisija


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar