paviljon cvijeta zuzuric

Konkurs za 91. Prolećnu izložbu

21 Februar 2020

Komentari (3)

Konkurs
91. Prolećna izložba
Mart – april 2020. godine
Gost-kustos: Mirjana Dragosavljević
 

 

 

KONKURS ZA 91. PROLEĆNU IZLOŽBU

 

26. mart – 12. april 2020. godine

Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Mali Kalemegdan 1, Beograd

 

 

 

Udruženje likovnih umetnika Srbije – ULUS raspisuje konkurs za umetnike, umetnice i umetničke grupe 91. izdanja Prolećne izložbe.

91. Prolećna izložba nosi radni naziv Umetnost – Priroda – Tehnologija.

 

„Svakodnevno do našeg oka i uma dopire nemerljivo veći broj slika nego ikada ranije, pre svega zbog raširene upotrebe različitih vrsta ekrana, počevši od moblinih telefona, preko kompjutera, tableta, televizora itd. Našu konzumaciju sadržaja diktiraju algoritmi na osnovu informacija koje prikupljaju različite baze podataka. Čak iako ne koristimo pametne telefone ili kompjutere, ukoliko živimo u urbanim sredinama, naš um je svakodnevno izložen rekordnom broju slika, pre svega putem različitih vrsta reklamnih poruka koje nam se obraćaju putem bilborda, monitora sa video reklamama, postera u radnjama, na banderama, autobuskim stajalištima, domovima zdravlja, nalepnica na autobusima, tramvajima, trolejbusima, letaka na ulici u prolazu i u poštanskom sandučetu, itd. Neminovno se postavlja pitanje, kako takva vrsta izloženosti koju minimalno možemo da kontrolišemo, oblikuje našu percepciju sveta, kako utiče na komunikaciju i produkciju novih slika? Još važnije, gde je mesto prirode u svemu tome? Jedan od slikovitih primera dolazi iz sveta dečjih knjiga, naime 2015. godine 28 autorki i autora iz Britanije, pobunili su se protiv izdanja Oksfordskog rečnika za decu u kojem su reči koje označavaju pojmove iz prirode zamenjene rečima iz digitalnog sveta. Stoga, tema ovogodišnje Prolećne izložbe ULUS-a su različite vrste interakcija koje se ostvaruju u odnosima između umetnosti, prirode i savremenih tehnologija, u najširem mogućem smislu.“ (Mirjana Dragosavljević)

Učesnici-e konkursa svoje predloge mogu da pošalju najkasnije do 4. marta 2020. isključivo u digitalnom formatu na elektronsku adresu: ulus.prolecnaizlozba@gmail.com.    

Svi tekstualni materijali za konkurs moraju da budu poslati na srpskom ili engleskom jeziku, a celokupni materijal neophodan za učešće na konkursu potrebno je poslati u jednom mejlu.
U naslovu mejla napisati ime učesnika-ce konkursa kao i naziv konkursa „91. Prolećna izložba – prijava“.

Prijava za konkurs treba da sadrži sledeće:

 

  1. Ispunjen prijavni list (u prilogu) ;
  2. Vizuelnu dokumentaciju radova koji se izlažu.

Fotografije radova moraju biti u sledećim parametrima: 3000px kraća strana, 264 dpi rezolucija, RGB kolor režim.

U slučaju video ili procesualnog rada dostavlja se snimak rada na CD/DVD-ju ili link za pregled (Vimeo, Youtube…).;

  1. Biografiju podnosioca prijave;
  2. Potvrdu o izmirenim članarinama за tekuću godinu za članove-ce ULUS-a ili potvrdu o uplati participacije u iznosu od 1.000,00 dinara za umetnike-ce koji-e nisu članovi-ce udruženja i inostrane umetnike-ce.

Uplata se vrši prema sledećim instrukcijama:

Primalac: Udruženje likovnih umetnika Srbije, Mali Kalemegdan br. 1. Beograd

Svrha plaćanja: Participacija za konkurs - „91. Prolećna izložba 2020“

Račun broj: 325-9500600026388-38

Participacija se ne vraća, a koristi se za potrebe produkcije izložbe.

 

Predlozi koji budu stigli posle navedenog roka ili budu nepotpuni neće biti uzeti u razmatranje. Sav dostavljeni materijal će biti upotrebljen za svrhe promocije izložbe i aktivnosti udruženja.
Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do 15.marta 2020. godine, a radovi koji prođu žiriranje potrebno je da se dostave 20. i 21. marta 2020
. od 11-20h. Troškove dostave i transporta radova snose umetnici-e.

U prilogu:

 

Opšti Pravilnik Prolećne izložbe

 

Prijavni list

 

 

 

 

Udruženje likovnih umetnika Srbije – ULUS

Paviljon „Cvijeta Zuzorić“,

Mali Kalemegdan 1, Beograd

www.ulus.rs, ulus.office@gmail.com