paviljon cvijeta zuzuric

Конкурс за самосталне уметнике 2. квартал 2020

12 Mart 2020

Komentari (0)

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Удружење ликовних уметника Србије обавештава заинтересоване уметнике, који задовољавају критеријуме из Закона о клутури и Правилника о условима и критеријумима за утврђивање резултата у бављењу уметничком делатношћу у области културе, да могу да поднесу документацију прописану овим Законом и Правилником за стицање статуса самосталног уметника у времену

 

од 23. до 25. марта 2020. године у Секретаријат УЛУС-а

Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан број 1

 

Општи услови за стицање статуса самосталног уметника

прописани Законом о култури (чл. 61):

 

1) ако има пословну способност;

2) ако обавља делатност из члана 8. овог закона као једино или главно занимање, а није корисник пензије;

3) ако има дозволу (лиценцу) за обављање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;

4) ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;

5) ако има пребивалиште у Републици Србији;

6) ако има  решење о утврђивању статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе из члана 62. овог закона.

 

ПРАВИЛНИК  о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе  :

Члан 3.

Лице које поднесе захтев Комисији, има право на стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: Евиденција), уколико испуњава следеће ближе услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има пребивалиште на територији Републике Србије;

3) да није обавезно социјално осигуран по другом основу;

4) да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бави професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад;

5) да је стекао високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бави уметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања, признаје се професионално и самостално бављење уметничком или другом делатношћу у области културе уколико су


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar