paviljon cvijeta zuzuric

Обавештење члановима УЛУС-а у вези чланарина

03 Mart 2020

Komentari (1)

Обавештење члановима УЛУС-а:

 

Управни одбор доноси одлуку о висини чланарине на годишњем нивоу:

 

- 1.000,00 за чланове који су у статусу самосталних уметника;

- 2.000,00 динара чланове који су запослени;

- 1.000,00 динара за чланове који су незапослени и

- 500,00 динара за чланове који су у пензији.

 

Секретаријат УЛУС-а ће до 15.02. текуће године послати обавештење члановима да се горе наведени износи чланарине односе на чланове који чланарину уплате до 15.03. текуће године. После 15.03. текуће године износи чланарине се увећавају за 300,00 динара линеарно за све категорије, а после 15.06. текуће године износи чланарине се увећавају за 500,00 динара линеарно за све категорије.

Молимо све чланове и чланице удружења да чланарине убудуће уплаћају путем уплатница или електронским плаћањем.

 

Пример уплатнице:

------

Сврха уплате: чланарина за 2020. годину

Прималац: УЛУС, Уметнички павиљон ”Цвијета Зузорић”

Мали Калемегдан 1, 11000 Београд

 

Износи:

- самостални уметници: 1.000,00 рсд.

- запослени: 2.000,00 рсд.

- пензионери: 500,00 рсд.

- незапослени 1.000,00 рсд

 

Рачун примаоца: 325-9500600026388-38

-------

Управни одбор је проблем плаћања чланарине и могућих санкција за неплаћање разматрао у оквиру одредаба важећег Статута (тачка 5. Утврђивање начина плаћања и висина чланарина, као и евентуалних санкција за неплаћање). Са друге стране, средства од наплате чланарине представљају планирани приход на основу којег Управни одбор пројектује финансијски план за рад и функционисање нашег репрезентативног Удружења у култури.

 

Такође Управни одбор доноси одлуку да колеге које нису у могућности да плате чланарину могу поднети молбу Управном одбору да буду ослобођени плаћања. Чланови који желе да плате чланарине за заостале године плаћају их у износу који је важио за ту годину.

 

За сва додатна питања можете да се обратите на: ulus.office@gmail.com

 

Пример уплатнице можете преузети овде