paviljon cvijeta zuzuric

OBAVEŠTENJE SAMOSTALNIM UMETNICIMA ULUS-a SA PORESKIM DUGOM

29 Januar 2020

Komentari (1)

OBAVEŠTENJE SAMOSTALNIM UMETNICIMA ULUS-a SA PORESKIM DUGOM

 

Poštovane kolege i koleginice,

 

Obaveštavamo vas da je 21.01.2020. UO ULUS-a održao javni informativni sastanak sa Granskim sindikatom Kultura, umetnost i mediji „Nezavisnost” kako bi se otvorilo pitanje o položaju radno-pravnog i socijalnog statusa samostalnih umetnika i kako bi se artikulisali potencijalni modeli za zajedničko rešavanje poreskog duga samostalnih umetnika. Na sastanku su prisustvovali Dragan Milanović Pilac (predsednik GS KUM), Tanja Brebranović (izvršna sekretarka GS KUM), Zoran Ristić (profesor ekonomije), Vahida Ramujkić (UO ULUS) i Martin Erdeš (UO ULUS), Goran Ostojić Vid. U razgovoru su učestvovali prisutni umetnici i umetnice, a razgovor je moderirala Isidora Ilić (NO ULUS).

 

Zbog nagomilanih problema a na inicijativu Radne grupe koja će se baviti pitanjima samostalinh umetnika, sa GS KUM potpisaće se sporazum o saradnji koji bi podrazumevao zajednički rad na pitanju duga samostalaca i zalaganje za sistemsko rešenje položaja samostalnih umetnika i njihovih socijalnih i radnih prava. Visina članarine za sindikat biće utvrđena na sledećem sastanku.

 

Operativizacija rada na pitanju poreskog duga podrazumeva sakupljanje pojedinačne dokumentacije samostalnih umetnika ULUS-a i razvrstavanje po vrsti duga. Potrebno je da samostalni umetnici ULUS-a, koji su zainteresovani da pitanje poreskog duga reše uz pomoć sindikata i kroz saradnju sa udruženjem, donesu dokumentaciju u Galeriju ULUS i predaju je Snežani Milunović. Dokumentacija podrazumeva da od nadležne poreske uprave traže konsolidovani upit stanja i da podnesu zahtev za izdavanja kartica* od trenutka nastanka duga (poreski referent mora da navede od kog datuma i godine počinje zaduženje). 

 

Rok za podnošenje prikupljene dokumentacije u Galeriju ULUS je 5. februar 2020. 

 

Kolegijalni pozdravi,

Upravni odbor ULUS-a

 

·         Zahtev za izdavanja kartica se podnosi PU nakon čega nadležna uprava šalje listinge na vašu email adresu. Tekst zahteva je u nastavku.

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE

Molim Vas da mi dostavite kartice za mene (ime i prezime) po matičnom broju (JMBG). Kartice dostaviti na email adresu: (navesti)

Datum

Ime i prezime

Broj telefona