paviljon cvijeta zuzuric

Обавештење за самосталне уметнике у евиденцији УЛУС-а

31 Maj 2019

Komentari (3)

Предмет: Испуњеност услова за статус самосталног уметника

 

Пријем документације радним данима од 12 до 16 часова

Самосталним уметницима у евиденцији УЛУС-а

Предмет: Испуњеност услова за статус самосталног уметника

 

На основу одредби садржаних у чл. 66.  Закона о култури „Лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе брише се из евиденције на лични захтев. Лице из става 1. овог члана брише се из евиденције по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице више не испуњава услове прописане у члану 61. став 1. овог закона.“ Управни одбор Удружења на својој седници одржаној  15.04.2019. године донео је одлуку о спровођењу поступка провере испуњености услова за статус самосталног уметника.

Прописани услови за стицање статуса лица које самостално обавлја уметничку или другу делатност у области културе су следећи:

1) да има пословну способност;

 2) да уметничку или другу делатност у области културе обавлја као једино или главно занимање, а није корисник пензије;

 3) да има дозволу (лиценцу) за обавлјање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;

 4) да му обавлјање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;

 5) да има пребивалиште у Републици Србији;

 6) да има решење о утврђивању статуса лица које самостално обавлја уметничку или другу делатност у области културе издато од репрезентативног уметничког удружења.

Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално обавлјају уметничку или другу делатност у области културе, ослобађа се од обавезе доказивања испуњености услова из става 2. овог члана, када напуни 30 година стажа осигурања (мушкарци), односно 25 година стажа осигурања (жене).

 

Имајући у виду обавезе утврђене Законом о култури, у Удружењу се организује поступак провере испуњавања услова за статус самосталног уметника и то за лица која су већ стекла тај статус.

 

Процедуру ће непосредно спроводити Kомисија формирана на предлог Управног одбора. Самостални уметници правдање испуњености услова вршиће у одређеним терминима: 

Термини за доношење документације: од 15. до 30. маја 2019. у времену од 12 до 16 часова у Секретаријату УЛУС-а, Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”                                         Молимо самосталне уметнике Удружења ликовних уметника Србије да информацију поделе са колегама .

У утврђеним терминима самостални уметници долазе лично и подносе следећу документацију:

1.      Фотокопију личне карте – доказ о пребивалишту на територији Србије

2.      Доказ о уметничкој активности за период од претходне 4 године  (2015, 2016, 2017. и 2018. година), сагласно критеријумима и мерилима из Правилника о статусу

3.      Уверење о стицању статуса самосталног уметника

4.      Изјаву о испуњености услова за стицање статуса самосталног уметника (у прилогу)

5.      Потврду о плаћеним чланаринама.

Након обраде прикупљених доказа, Управни одбор утврђује списак лица која испуњавају услове да буду у евиденцији самосталних уметника УЛУС-а

 

У прилогу: Изјава о испуњености услова за стицање статуса самосталног уметника, Изводи из Правилника о критеријумима за остваривање права на уплату доприноса за здравствену заштиту, пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника.

 

ИЗЈАВУ можете преузети ОВДЕ

 

За УЛУС

Проф. Лазовић Мирослав, председник УО


Komentari (3)
Ostavi komentar
Slobodan Bibić
24 Maj 2019, 22:24
Danas mi je javljeno da pogledam Vaš sajt i pomognem ćerki Jeleni,koja je u statusu slobodnog umetnika,a momentalno je u inostranstvu,tako da ću pokušati da je kontaktiram i blagovremeno da izjavu koju trežite. hvala na razumevanju, otac Slobodan
srdjan arsic
27 Maj 2019, 10:27
a kada uplatimo clanarine, moze li udruzenje da se pozabavi izradom novih clanskih karti??sa kojima bi zaista imali u nekoj svetskoj instituciji slobodan ulaz(tekst makar na engleskom pored francuskog)? umesto da me gledaju kao da sam od predede falsifikovao clansku kartu, iako im sve lepo pise i na cirilici i na francuskom...a imam i uredan stambilj...
Jasmina Saric
01 Jun 2019, 10:01
U inostranstvu sam do kraja sledece nedelje,te sam sprecena da vam donesem do 30- maja.Cim se vratim podnosim svoj rad za taj period.
Hvala na razumevanju.
Sredacan pozdrav

Ime i prezime

Komentar