paviljon cvijeta zuzuric

САОПШТЕЊЕ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ

24 Jun 2019

Komentari (0)
Извештај са састанка у Секретаријату за културу Града Београда

Бојан Ковачевић, председник КО
 

Извештај са састанка у Секретаријату за културу Града Београда, 20. јуна 2019.

Поштоване колеге,
 
Достављамо вам белешку са састанка одржаног у Секретаријату за културу.
 
Поздрав,
 
Бојан Ковачевић, председник КО
 

Извештај са састанка у Секретаријату за културу Града Београда, 20. јуна 2019.

Дана 20. јуна 2019. у Секретаријату за културу Града Београда, на предлог представника Координационог одбора, одржан је састанак у поводу сада већ вишегодишњих - не би било претерано рећи и дугогодишњих - проблема са ритмом плаћања доприноса самосталним уметницима али, истовремено, и проблема са плаћањем доспелих пореза од стране самих самосталних уметника. Председник и потпредседник Координационог одбора иницирали су ''нови круг'' бављења овом темом која један број чланова удружења онеспокојава до крајњих, егзистенцијалних граница.

У обновљеном сагледавању проблема, од стране представника КО, било је логично да се нови круг покушаја решавања отпочне од представника Града Београда. Састанку су у име Секретаријата за културу, у тренутној спречености Секретара и одсуству Подсекретара, присуствовали помоћници секретара Милена Николић, Ива Лунески и Андрија Бојанић. Састанак је имао консултативни карактер, али са више него јасним идентификвањем неколико истовремених токова у настајању садашње ситуације. По истим линијама паралелности препознати су и правци могуће ефикасности у решавању већег броја проблема.

Још једном је подцртано, у дијалогу који је трајао 90 минута, да су сви самостални уметници, као грађани, порески обвезници и да морају неупоредиво више него досад, појединачно и одговорно, да се позабаве праћењем својих статусних и осталих обавеза. С друге стране, од представника КО изнети су неки системски процедурални пропусти у начину како и када се за самосталне уметнике уплаћују доприноси удружењима, како се преносе и књиже, евидентирају и ко о чему тачно мора или треба да води рачуна. У оквиру те теме делимично је разјашњен историјат насталих проблема, од друге половине 1990-их наовамо.

Потпуно је јасно, из тока састанка, да је следећа адреса за контакт представника КО Пореска управа. Наиме, један од аспеката укупних проблема је необорива чињеница да мали део од укупног броја самосталних уметника има велике суме неплаћеног пореза на име зарада, у одређеним годинама, које далеко превазилазе основице за које им локална самоуправа уплаћује доприносе по основу верификованог статуса самосталног уметника. Процењује се да много мање од половине дужника дугује више од половине сума које су, у неким приликама, исказиване као процена укупног дуга самосталаца. Овај аспект тешко замагљује параметре проблема и било би добро, заједнички је оцењено на састанку, да се ти конкретни дугови ускоро одвоје од осталих јер су, по свему познатом, плод личног немара појединих уметника.

Наглашен је и проблем непотпуности документације, укупно гледано, код више учесника у процесима, притом ту не мислећи појединачно на самосталне уметнике. Истине ради, ни рад свих удружења није констатован као уједначено професионалан, што ће бити предмет пажње у наредним корацима у решавању питања дугова уметника.

Састанку у Секретаријату за културу су у име Координационог одбора присуствовали Бојан Ковачевић и Душко Паунковић, председник и потпредседник КО, који су и саставили овај кратки радни извештај. Извештај ће бити достављен свим удружењима из чланства КО.


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar