paviljon cvijeta zuzuric

Састанак самосталних уметника УЛУС-а

09 April 2019

Komentari (0)

Петак 12. априла 2019. у 17 часова у УП "Цвијета Зузорић"

ПОШТОВАНЕ  КОЛЕГЕ

 

                                  Одбор самосталних уметника УЛУС-а

                                                      Позива вас на

                                   САСТАНАК САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА

                                    у петак, 12 априла 2019 год. у 17час.

                                                у УП Цвијета Зузорић

Дневни ред:

 

1.Предлог измене и допуна закона о култури .Трајно решење статуса самосталних уметника као запослених у култури омогућава побољшање услова рада и вредновања уметничке продукције.Јасно дефинисаном дистинкцијом између самосталних ликовних уметника и општег појма самосталних уметника,стручњака у култури,самосталних извођача културних програма и самосталних сарадника у култури омогућава се правилно вредновање рада самосталних ликовних уметника.

Очигледна колизија која постоји између пореског закона о малим привредницима и закона о култури који дефинише државну ОБАВЕЗУ плаћања доприноса за пензионо и здравствено осигурање самосталних уметника произвољно се тумачи као нечија добра воља што није у складу са јасно дефинисаним законским обавезама послодаваца према уметницима.

Да би се овакви пропусти спречили потребно је тражити измену и допуну закона.После вишегодишњег искуства установљен је сврсисходан начин  да се права и обавезе самосталних уметника Србије регулишу преко Синдикалног организовања директно у преговорима са надлежним  министарствима Републике Србије.

 

2.Формирање тржишта ликовних уметничких дела

 

3.УЛУС удружење од ДРЖАВНОГ значаја

 

4.Изложба Самосталних уметника УЛУС-а, следећих 100 година УЛУС-а у обновљеном Павиљону „Цвијета Зузорић“

 

5. „Салон Самосталних уметника“

 

6.Разно

____________________________________________________________

На прошлој Скупштини УЛУС-а изгласан је предлог о формирању Клуба самосталних уметника.Конституисан је Одбор самосталних уметника УЛУС-а на основу Статута УЛУС-а и наведене одлуке Скупштине.Реализована је изложба „Следећих 100 година у обновљеном павиљону Цвијета Зузорић“

 

Да би активност и захтеви свих самосталних  уметника чланова УЛУС-а могли да се практично реализују Одбор  је организовао и Синдикат самосталних уметника УЛУС-а  који је саставни део синдиката Независност.Потребно је да се што већи број самосталних уметника УЛУС-а учлани у Грански синдикат културе,уметности и медија „ Независност“.Председник тог синиката је Драган Милановић Пилац .  Верификација чланства   ће се одвијати на састанку самосталних уметника где може да се поднесе писмени захтев за правну помоћ у циљу регулисања свих питања око уплата за пензионо и здравствено осигурање.  Репрезентативност тог синдиката омогућава нам да  преговорамо са  релавантним субјектима и министрствима на државном и међународном нивоу.Циљ оваквог организовања је првенствено регулисање статуса самосталних уметника али и  одговарајуће вредновање уметничке активности и пласман арт продукције на домаће и инострано тржиште.   Следећа изложба под називом „Салон самосталних ликовних  уметника“ биће организована благовремено у односу на термин и простор у ком  ће се та манифестација одвијати.

 

Одбор Самосталних ликовних  уметника УЛУС-а- Србије  ;

 

Ђорђе Аралица,Драган Цветковић Цвеле, Весна Ристовски,Весна Каракаш,Гордана Чекић, Балша Рајчевић, Горан Остојић Вид

                                                         

 У име Одбора СЛУ УЛУС-а : Горан Остојић Вид


Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar