paviljon cvijeta zuzuric

Sastanak Sekcije proširenih medija 24. april 2018. u 17h

23 April 2018

Komentari (0)
Poštovane kolege
Zakazujem sastanak Sekcije prošireni mediji za UTORAK, 24. april 2018. u 17h, Cvijeta
 

Dnevni red: 
- Usvajanje zapisnika sa prethodnih sastanaka
- Konsultacije sa novoizabranim članovima za Organe i Radna tela

 
- Izostavljanje našeg kandidata za NO sa izborne liste - uzroci i posledice
- Promocije mladjih kolega u Cvijeti Zuzorić 
- Razno

Kolegijalni pozdravi

Vladeta Stojić,
 ULUS
Preds.odbora 
Sekcije proširenih medija

Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar