paviljon cvijeta zuzuric

Sastanak Sekcije proširenih medija utorak, 10.07.2018. u 17h

09 Jul 2018

Komentari (0)
Poštovane koleginice i kolege
 
Zakazujem sastanak naše Sekcije za utorak, 10.07.2018. u 17h, Cvijeta Zuzorić.
 
Teme sastanka su: 
1. Konkretna organizacija i utvrdjivanje početka  prezentacija u Cvijeti
2. Organizacija Trijenala PM 2019 - raspored zaduženja i poslova
 
Molim vas da pregledate dnevni red sa prethodnog sastanka, radi usvajanja.
 
Potrebno je da kolege Org. odbora "Pro/vizija" (prezentacije umetnika) prilože svoje spiskove 5 učesnika, kako smo se dogovorili.
 
 
Kolegijalni pozdravi

Vladeta Stojić,
 ULUS
Pr. odbora 
Sekcije proširenih medija

Komentari (0)
Ostavi komentar

Ime i prezime

Komentar