paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS za izradu medalje ili plakete ”Cvijeta Zuzorić“

14 Jun 2018

 

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE RASPISUJE

                                                       KONKURS

                          za izradu medalje ili plakete ”Cvijeta Zuzorić“

 

Medalja ili plaketa se izrađuje povodom devedeset godina od osnivanja Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, a dodeljivaće se i u drugim prilikama.

Medalju ili plaketu  treba da čini portret Cvijete Zuzorić (po slici Marka Murata), logo ULUS-a i prostor za ime dobitnika.

Dimenzije medalje ili plakete ne mogu biti veće od 15 cm po najdužoj dimenziji.

Medalja ili plaketa može biti jednostrana ili dvostrana. Nagrađeni rad će se realizovati livenjem u bronzi ili mesingu. Autor nagrađenog rada ne ograničava broj odlivenih medalja ili plaketa, pod uslovom da  nije ugrožen kvalitet originala.

Broj predatih radova nije ograničen. Radovi moraju biti dostavljeni odliveni u gipsu, nepatinirani.  Konkurs je anoniman i otvoren  za sve umetnike.

Rad dostaviti spakovan u neprozirnu ambalažu pod šifrom, a u zatvorenoj koverti sa šifrom, navesti podatke o autoru.

Konkurs će se smatrati uspešnim ako prispeju najmanje tri rada, koji zadovoljavaju kriterijume žirija, što je i uslov za dodelu nagrade.

Prijem radova je 31.8.2018. i 1.9.2018. od 10-16 časova u galeriji ULUS-a.

Radovi koji odgovaraju uslovima konkursa biće zastupljeni na Izložbi medalja i plaketa, koja će se održati od 10 - 23.10.2018. u galeriji ULUS-a. Tom prilikom će biti saopšteni rezultati konkursa.

 

Upravni odbor ULUS-a