paviljon cvijeta zuzuric
IZLOŽBA VAJARA SRBIJE - KONKURS 2016.
Prošao konkurs
KONKURSI

IZLOŽBA VAJARA SRBIJE - KONKURS 2016.

19 Maj 2016

Vajarska sekcija Udruženja likovnih umetnika Srbije u saradnji sa Udruženjem vajara Srbije poziva vajare da prijave svoje učešće u Izložbi vajara Srbije 2016.

Vajarska sekcija Udruženja likovnih umetnika Srbije u saradnji sa Udruženjem vajara Srbije poziva vajare da prijave svoje učešće u Izložbi vajara Srbije 2016.
IZLOŽBA VAJARA SRBIJE je stalna domaća manifestacija sa učešćem izlagača koji profesionalno obavljaju vajarsku delatnost na teritoriji Srbije.
Projekt predstavlja najznačajnija ostvarenja savremene umetničke skulpture u zemlji nastale u periodu između dve izložbe.
Organizuje je programski savet ULUS Vajarske sekcije u saradnji sa Udruženjem vajara Srbije, muzejima, galerijama i ostalim kulturnim institucijama na našem prostoru, a u cilju predstavljana izuzetne produkcije iz oblasti vajarstva koju domaća scena ima i treba da prikaže na godišnjem nivou.
Pravo učešća imaju svi članovi umetničkih udruženja ULUS, ULUPUDS, UVS, SULUV, itd. i pojedinci koji se profesionalno bave vajarskom delatnošću.
Izložba vajara srbije 2016. biće realizovana u saradnji sa ULUS u Kući kralja Petra od 19.07.2016. – 02.08.2016.

Prijavljivanje:
Prijava treba da sadrži:
– Ime,prezime,adresu i kontakt telefon autora
– Naziv rada, tehniku i dimenzije
– Godinu nastanka dela
– Reprodukcije prijavljenih radova u visokoj rezoluciji (minimum 300 dpi).
Reprodukcije radova Izložbe vajara Srbije 2016. organizatori će koristiti za štampanje kataloga izložbe i najavu u medijima. Katalog Izložbe vajara Srbije 2016. predstaviće svakog izlagača sa osnovnim podacima iz prijave i sa reprodukcijom jednog izloženog dela. Svakom izlagaču pripadaju 2 primerka kataloga besplatno.
Autori imaju prava da prijave 2 rada galerijskog formata ili jedan veći rad.
Autori nemaju prava da konkurišu radovima koji su bili izloženi na Izložbi vajara Srbije 2012, 2013 ili 2014 I 2015. godine.
Prijavu i reprodukcije radova e dostavljaju se najkasnije do 30. juna 2016. godine isključivo elektronskom poštom na adresu: izlozbavajarasrbije2016@gmail.com
Organizator će obavestiti autore o rezultatima selekcije najkasnije do 05. jula 2016. godine.
Selekciju radova vrši programski savet Izložbe vajara Srbije 2016.

Dostava i preuzimanje radova :
Dela izabrana za izložbu autori dostavljaju u Kuću kralja Petra u Beogradu, Vase Pelagića 40.
Datumi predvidjeni za prijem radova biće saoapšteni naknadno.
Autori dela dostavljaju lično, sopstvenim prevozom.
Ukoliko programski savet nakon pregleda prijava proceni da je pomoć oko prevoza neophodna, autori će blagovremeno biti obavešteni o toj opciji.
Autori ne mogu povući svoja dela u toku i posle selekcije.
Za vreme trajanja izložbe izlagači po pravilu ne mogu podići dela sa izložbe.
U izuzetnim slučajevima dozvolu može dati organizator na osnovu pismene molbe izlagača.
Datum preuzimanja radova po završetku izložbe biće naknadno odredjen. Oragnizator se obavezuje da sve autore blagovremeno obavesti o datumu preuzimanja radova.
Kotizacija
Kotizaciju u iznosu od 1000.- dinara uplaćuju svi autori nakon saopšetanja rezultata selekcije.
Autori uplaćuju kotizaciju prilikom predaje radova licu odredjenom za prijem radova.
Za sve dodatne informacije autori se mogu obratiti na e mail :
Izlozbavajarasrbije2016@gmail.com
ili na telefon :
00381 65 348 4108 Rade Marković