paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

Јавни позив за излагање у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији за 2017. годину

29 Decembar 2016

Јавни позив за излагање у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији

 

за 2017. годину

ЈП „Београдска тврђава“ у оквиру галеријске делатности за 2017. годину, планира реализацију 12 изложби радова на папиру (цртеж, графика, акварел, пастел, фотографија, комбиноване технике…) и позива заинтересоване уметнике, чланове удружења ликовних и примењених уметника, као и студенте мастер и докторских студија факултета примењених и ликовних уметности, да доставе материјал за излагање радова у Галерији Београдске тврђаве у Унутрашњој Стамбол капији за 2017. годину.

 

У 2017. години планира се излагање радова на папиру (цртеж, графика, акварел, пастел, фотографија, комбиноване технике…). 

У галеријском простору (димензија 6 x 4,5 x 2,5 м) могуће је излагати радове на 9 постамената. Радови морају бити неурамљени и излажу се између две табле плексигласа (димензија 100 x 70 цм).

 

   За конкурс је неопходно поднети:

  1. пријаву за конкурс која садржи: контакт податке, професионалну биографију (до 1000 карактера) и концепт изложбе (до 800 карактера);
  2. визуелну документацију (5 фотографија радова).

 

Материјал доставити на е-mail адресу: galerija@jpbt.rs или у просторије Предузећа, Теразије 3/5 (понедељак - петак од 9 до 15 часова);

Време достављања конкурсног материјала је од 30. децембра 2016. до 25. јануара 2017. године.

Достављене пријаве размотриће Уметнички савет Галерије.

Резултати ће бити познати најкасније до 01. фебруара 2017. године  и објављени на сајту  www.beogradskatvrdjava.co.rs.

 

Све информације о конкурсу можете добити на линку: http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/?p=7808

 

Контакт особа: Оливера Вучковић, olivera.vuckovic@jpbt.rs

 

Пријаву и правилник за излагање можете преузети овде:

 

Пријава на конкурс за 2017. годину

Галерија Стамбол капија – Горњи град, Београдска тврђава

Правила и критеријуми за излагање у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији

 

За ЈП Београдска тврђава

                                                                                                                   Д и р е к т о р

/ Петар Андријашевић/