paviljon cvijeta zuzuric
К О Н К У Р С  За програм Уметничког павиљона “Цвијета Зузорић” за 2016. годину
Prošao konkurs
KONKURSI

К О Н К У Р С За програм Уметничког павиљона “Цвијета Зузорић” за 2016. годину

19 Jul 2015

Удружење ликовних уметника Србије
расписује

К О Н К У Р С

За програм Уметничког павиљона “Цвијета Зузорић” за 2016. годину
 


Велика сала/ Мала сала / Алтернативна сцена.
Право учешћа на конкурсу имају институције и појединци.

Услови излагања: Сви аутори чије изложбе Уметнички савет уврсти у програм у обавези су да УЛУС-у уступе 1 рад са изложбе или изврше новчану надокнаду у складу Уговора о међусобним правима и обавезама.

Пријаве са потребном документацијом послати од 1-15. септембра 2015. године.

Пријаве се предају директно или у електронском формату.
E-mail:
paviljoncvijetazuzoric@gmail.com

Пријава треба да садржи:

-Податке о институцији (удружењу) која подноси пријаву.

-Документ о правном статусу (само за институције и регистроване уметничке групе)

-Професионалну биографију и опште податке о аутору/ки (име и презиме, адреса, e-mail, контак телефон и интернет презентација уколико постоји)

-Детаљно разрађен опис пројекта, са свим учесницима;

-Фотографије радова који би били изложени (назив, техника, димензије , и година настанка и др.)

-Техничку спецификацију пројекта

-Пожељно је да фајл презентације са фотографијама буде у ПДФ формату до 4 мб.

-Додатну визуелну документацију (каталози, публикације...)

-Потврда о измиреној чланарини у последње 3 године

-За чланове УЛУС-а потврда о уплати 2.000,00 динара на име трошкова конкурса

-За уметнике и друге подносиоце пријава који нису чланови УЛУС-а потврда о уплати 5.000,00 динара на име трошкова конкурса

-Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90
Корисник: Удружење ликовних уметника Србије, Сврха плаћања:Конкурс за програм Павиљонa 2016.
-Резултати конкурса биће саопштени до 1.октобра 2015.

-Након завршетка конкурса, сви кандидати/киње ће бити обавештени/не.
-Конкурсни материјал се не враћа.
За све додатне информације можете добити се на телефон:
011-2621-585