paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS VAJARSKE SEKCIJE ULUS-a 2017.

18 Maj 2017

Vajarska sekcija Udruženja likovnih umetnika Srbije poziva vajare da prijave svoje učešće u Izložbi vajara Srbije 2017.

IZLOŽBA VAJARA SRBIJE je stalna domaća manifestacija  sa učešćem  izlagača koji profesionalno obavljaju vajarsku delatnost na teritoriji Srbije.

Projekt predstavlja najznačajnija ostvarenja savremene umetničke skulpture u zemlji nastale u periodu između dve izložbe.

Organizuje je programski savet ULUS Vajarske sekcije u saradnji sa, muzejima, galerijama i ostalim kulturnim institucijama na našem prostoru, a u cilju predstavljana izuzetne produkcije iz oblasti vajarstva koju domaća scena ima i treba da prikaže na godišnjem nivou.

Pravo učešća imaju svi članovi umetničkih udruženja ULUS, ULUPUDS, UVS, SULUV, itd. i pojedinci koji se profesionalno bave vajarskom delatnošću.

Izložba vajara srbije 2017. biće realizovana u  Paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu od 26.07.2017. – 21.08.2017. godine. Potom se izložba premešta u Galeriju savremene umetnosti u Pančevu u dva izlagačka prostora od 23.08. 2017. do 08.09.2017 kada će radovi biti vraćenu u Paviljon Cvijeta Zuzorić.

 

Prijavljivanje:

Prijava treba da sadrži:

–          Ime,prezime,adresu i kontakt telefon autora

–          Naziv rada, tehniku i dimenzije

–          Godinu nastanka dela

–          Reprodukcije prijavljenih radova  u visokoj rezoluciji (minimum 300 dpi).

Reprodukcije radova Izložbe vajara Srbije 2017. organizatori će koristiti za štampanje kataloga izložbe i najavu u medijima. Katalog Izložbe vajara Srbije 2017. predstaviće svakog izlagača sa osnovnim podacima iz prijave i sa reprodukcijom jednog izloženog dela. Svakom izlagaču pripadaju 2  primerka kataloga besplatno.

Autori imaju prava da prijave 2 rada galerijskog formata ili jedan veći rad.

Autori nemaju prava da konkurišu radovima koji su bili izloženi na Izložbi vajara Srbije 2012, 2013 ,  2014, 2015. I 2016. godine.

Prijavu i reprodukcije radova e dostavljaju se najkasnije do 30. juna 2017. godine isključivo elektronskom poštom na adresu: izlozbavajarasrbije2017@gmail.com

Organizator će obavestiti autore o rezultatima selekcije najkasnije do 05. jula 2017. godine.

Selekciju radova vrši programski savet Izložbe vajara Srbije 2017.

 

Dostava i preuzimanje radova :

Dela izabrana za izložbu autori dostavljaju u Paviljon Cvijeta Zuzorić Mali Kalemegdan 1, Beograd

Datumi predvidjeni za prijem radova biće saoapšteni naknadno.

Autori dela dostavljaju lično, sopstvenim prevozom.

Ukoliko programski savet nakon pregleda prijava proceni da je pomoć oko prevoza neophodna, autori će blagovremeno biti obavešteni o toj opciji.

Autori ne mogu povući svoja dela u toku i posle selekcije.

Za vreme trajanja izložbe izlagači po pravilu ne mogu podići dela sa izložbe.

U izuzetnim slučajevima dozvolu može dati organizator na osnovu pismene molbe izlagača.

Datum preuzimanja radova po završetku izložbe biće naknadno odredjen. Oragnizator se obavezuje da sve autore blagovremeno obavesti o datumu preuzimanja radova.

Kotizacija

Kotizaciju iznosi  1000.- dinara i uplaćuju se nakon saopšetanja rezultata selekcije.,

Autoi koji su van Beograda s obzirom na veće troškove su oslobodjeni plaćanja kotizacije.

Autori uplaćuju kotizaciju prilikom predaje radova licu odredjenom za prijem radova.

Za sve dodatne informacije autori se mogu obratiti na e mail :

Izlozbavajarasrbije2017@gmail.com

ili na  telefon :

00381 65 348 4108  Rade Marković