paviljon cvijeta zuzuric
Kонкурс за 2016. годину за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних уметности у Галерији УЛУС
Prošao konkurs
KONKURSI

Kонкурс за 2016. годину за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних уметности у Галерији УЛУС

19 Jul 2015

Удружење ликовних уметника Србије

расписује конкурс за 2016. годину за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних уметности у Галерији УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд. 

Удружење ликовних уметника Србије

расписује конкурс за 2016. годину за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних уметности у Галерији УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд.

Услови кокурса:

1. предлог изложбе – јасно образложен концепт, у писаној и електронској форми
2. десет фотографија радова у писаној и електронској форми
3. биографија у писаној и електронској форми
4. каталог последње одржане изложбе
5. потврда о измиреној чланарини у последње 3 године
6. за чланове УЛУС-а потврда о уплати 2.000,00 динара на име трошкова конкурса
7. за уметнике који нису чланови УЛУС-а потврда о уплати 5.000,00 динара на име трошкова конкурса
Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90
Корисник: Удружење ликовних уметника Србије
Сврха плаћања: партиципација за Конкурс Галерије УЛУС

Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128
Документација се подноси сваког радног дана од 10 до 15 часова, Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд.

Резултати конкурса биће саопштени до 1.октобра 2015.
Након завршетка конкурса, сви кандидати/киње ће бити обавештени/не.
Конкурсни материјал се не враћа.

Услови излагања: Сви аутори чије изложбе Уметнички савет уврсти у програм у обавези су да УЛУС-у уступе 1 рад са изложбе или изврше новчану надокнаду у складу Уговора о међусобним правима и обавезама.

Конкурс траје од 1-15. сeптембра 2015.
Управни одбор УЛУС-а


Удружење ликовних уметника Србије

расписује конкурс за 2016. годину за одржавање самофинансирајућих самосталних, групних и ауторских изложби из области ликовних и примењених уметности као и за одржавање промотивних активности из свих сфера друштвеног живота. Време одржавања излагачких и других делатности је 7 и 14 дана а постоји могућност одржавања програма у оквиру једног или више дана. Право конкурисања имају правна и физичка лица.

Услови кокурса:

1. предлог изложбе – јасно образложен концепт, у писаној или електронској форми
2. десет фотографија радова у писаној или електронској форми
3. биографија у писаној или електронској форми
4. потврда о измиреној чланарини у последње 3 године
5. за чланове УЛУС-а потврда о уплати 2.000,00 динара на име трошкова конкурса
6. за уметнике и друге подносиоце пријава који нису чланови УЛУС-а потврда о уплати 5.000,00 динара на име трошкова конкурса
Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90
Корисник: Удружење ликовних уметника Србије
Сврха плаћања: партиципација за Конкурс Галерије УЛУС

Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128
Документација се подноси сваког радног дана од 10 до 15 часова, Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд.

Конкурс траје од 1-15. Септембра 2015.

Резултати конкурса биће саопштени до 1.октобра 2015.

Након завршетка конкурса, сви кандидати/киње ће бити обавештени/не.
Конкурсни материјал се не враћа.
Управни о дбор УЛУС-а
Удружење ликовних уметника Србије, расписује конкурс за 2015. годину за доњи ниво Галерије УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд.

за одржавање самосталних, колективних и ауторских изложби из области ликовних и примењених уметности као и за одржавање промотивних активности из свих сфера друштвеног живота. Време одржавања излагачких и других делатности је 7, 14 и 21 дан а постоји могућност одржавања програма у оквиру једног или више дана. Право конкурисања имају правна и физичка лица. Излагачи ће за коришћење простора бити у обавези да надокнаде цену изложбеног дана у Галерији.
Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128
Конкурс траје од 1-15. септембра 2015.

Резултати конкурса биће саопштени до 1.октобра 2015.

Након завршетка конкурса, сви кандидати/киње ће бити обавештени/не.
Конкурсни материјал се не враћа.


Управни одбор УЛУС-а