paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS ZA IZLAGANJE NA 25. ART MARKETU

16 Avgust 2017

KONKURS ZA IZLAGANJE NA 25. ART MARKETU

U kući kralja Petra od 04. Do 14. Septembra 2017.

 

25. jubilarni Art-Market pod uobičajenim nazivom 12 SOBA 12 UMETNIKA održaće se u Kući kralja Petra I, Vase Pelagića 40 od 04. Do 14. Septembra.

Programom je predvidjeno da centralnu ( postavku u prostoru) postavku čini izložba skulptura grupe 12-PLUS . Postavka slikarskih radova (prednost će imati učesnici predhodnih Marketa)  će biti izabrana po konkursu i brojaće oko tridesetak autora sa po jednim radom.

Prijava treba da sadrži fotografiju predloženog rada sa svim relevantnim podacima ( tehnika, dimenzije, naziv i godina nastanka) i ime autora.

Prijave slati na E- mail   rade.markovic.rmd@gmail.com do 27. Avgusta. Obaveštenje o rezultatima konkursa 28. Avgusta.

Kotizacija iznosi 500din i novac će biti upotrebljen za štampanje skromnog kataloga.

Umetnički savet čine Radomir Stančić, Vladeta Stojić i Rade Marković.