paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS ZA IZLOŽBU MEDALJA I PLAKETA

14 Jun 2018

PRAVILNIK  IZLOŽBE MEDALJA I PLAKETA 

 

 

ORGANIZACIJA I TRAJANJE IZLOŽBE

Udruženje likovnih umetnika Srbije ustanovljava izložbu MEDALJA I PLAKETA kao manifestaciju koja treba da predstavi najznačajnija ostvarenja i pojave u ovoj oblasti. Umetnici se pozivaju da prilože rešenja, u okviru sopstvenih poetika, i time doprinesu novom viđenju tih tradicionalnih oblika skulptorskog izražavanja.  IZLOŽBA MEDALJA I PLAKETA će se održati u galeriji ULUS od 10. do 23.oktobra 2018.

 

Udruženje likovnih umetnika Srbije imenuje Organizacioni odbor koji organizuje IZLOŽBU MEDALJA I PLAKETA (u daljem tekstu IZLOŽBA).

 

U okviru izložbe održaće se i segment koji se odnosi na medalje i plakete sa likom Cvijete Zuzorić. 

 

ORGANIZACIONI ODBOR:

Svetozar Mirkov

Miroljub Stamenković 

 

 

SELEKCIONA KOMISIJA / Umetnički savet ULUS-a:

 

B. Savić

Anđelka Bojović

Stanko Zečević

Dušan Mikonjić

Biljana Vuković

Vesna Ristovski

Vesna Milunović

Dragan Cvetković

Radomir Stančić

Svetozar Mirkov

 

 

ŽIRI ZA NAGRADE:

 

Žiri za nagrade čine dva člana Umetničkog saveta, dva člana Upravnog odbora i jedan istoričar umetnosti (član AICE).

 

 

USLOVI IZLAGANJA:

Na Izložbi će biće zastupljeni radovi bez ograničenja u pogledu stilskih opredeljenja autora i odabranih materijala za realizaciju. Radovi moraju biti realizovani u trajnom materijalu (metal, drvo, kamen, tekstil, papir... sve osim gipsa). Tehnički uslovi za izlaganje su maksimalna dimenzija duže strane 15cm. Medalje i plakete mogu biti jednostrane i dvostrane. 

KONKURS

Svaki autor može Selekcionoj komisiji podneti na uvid  do 5 radova nastalih u poslednje tri godine, a koji nisu ranije izlagani. 

 

PRIJEM RADOVA ZA ŽIRIRANJE obaviće se 30. i 31. avgusta od 10 do 16 časova i galeriji ULUS.  

Rezultati će biti objavljeni do 9. septembra na sajtu ULUS-a . 

Autori su dužni da radove koji nisu primljeni na konkurs preuzmu 10. i 11. septembra od 10 do 16 časova. 

Pravo konkurisanja imaju svi umetnici.

Kotizacija iznosi: 

1000 dinara. za članove ULUS-a uz potvrdu o izmirenoj članarini

2000 dinara za umetnike koji nisu članovi ULUS-a 

Uplatu izvršiti

u Računovodstvu ULUS-a u vreme predaje radova ili 

na tekući  račun broj: 355-1029312-90

Korisnik: Udruženje likovnih umetnika Srbije

Svrha plaćanja: Kotizacija za Izložbu medalja i plaketa

 

Prilikom podnošenja radova obavezno je dostaviti na CD-u fotografiju radova i to: 2000px kraća strana i 300 dpi rezolucija, CMYK kolor režim ili poslati na mejl adresu: 

 

Prijavni formular popuniti čitko, štampanim slovima sa svim traženim podacima. Podaci iz prijavnog formulara biće upotrebljeni za katalog kao i dostavljena biografija i fotografija rada u elektronskoj formi. U biografiji obavezno je navesti godinu i mesto rođena, kao i podatke o stručnoj spremi. O eventualnoj promeni adrese obavezno obavestite organizatora. 

 

 

 

NAGRADE

Na Izložbi će  biti dodeljene dve nagrade: NAGRADA za medalju i NAGRADA za plaketu.

Takođe, na izložbi će biti dodeljena nagrada za medalju ili plaketu sa likom Cvijete Zuzorić. 

 

KATALOG

ULUS će povodom izložbe izdati katalog koji će izlagači dobiti besplatno. Svaki izlagač dozvoljava besplatno fotografisanje i reprodukciju dela za katalog izložbe i u propagandne svrhe.