paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS ZA IZLOŽBU ''SALON U OKTOBRU''

07 Septembar 2017

Upravni odbor ULUS-a na  25. sednici održanoj 05.09.2017. prihvatio je predlog  PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU „SALONA U OKTOBRU“ LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI 

Na osnovu usvojenog Pravilnika Upravni odbor Udruženja likovnih umetnika Srbije raspisuje

 

Upravni odbor ULUS-a na  25. sednici održanoj 05.09.2017. prihvatio je predlog  PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I RADU „SALONA U OKTOBRU“ LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI 

Na osnovu usvojenog Pravilnika Upravni odbor Udruženja likovnih umetnika Srbije raspisuje

 

 

KONKURS

ZA IZLOŽBU ''SALON U OKTOBRU''

 

 

I  USLOVI IZLAGANJA

 

Na izložbi  „SALON U OKTOBRU“ biće zastupljeni radovi iz  oblasti likovnih i primenjenih umetnosti. Pravo učestvovanja imaju  likovni stvaraoci iz Republike Srbije članovi ULUS-a i ULUPUDUS-a koji stvaraju dela iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti ukoliko ispunjavaju uslove Pravilnika.

 

Organizator ( ULUS) će štampati katalog sa reprodukcijama izloženih radova. Svaki umetnik će biti zastupljen sa po jednom reprodukcijom izloženog rada.

 

Izložba će biti otvorena u Umetničkom paviljonu“ Cvijeta Zuzorić“ 12.oktobra 2017. 

Na dan otvaranja izložbe „Salon u oktobru“ Žiri za dodelu nagrada će dodeliti dve ravnopravne nagrade:

 - Velika nagrada salona  za oblast likovne umetnosti  i 

-  Velika nagrada salona  za oblast iz primenjene umetnosti.

 Žiri daje obrazloženje o dodeljivanju nagrada.

 

Odbor može odlučiti da, uz saglasnost autora, izložbu „ Salon u oktobru“ posle zatvaranja u Beogradu, priredi i u drugim gradovima, bilo kao celinu, ili po delovima (slikarstvo, vajarstvo, primenjene umetnosti i dr.).

 

Tehnički uslovi : 

1. Svaki autor može podneti na uvid  do tri dela ili dve tematske celine nastalih u poslednje  dve godine a koja nisu ranije izlagana 

2. radovi iz oblasti likovnih umetnosti koji se šalju za ''Salon u oktobru'' moraju biti galerijskog formata i u potunosti opremljeani za izlaganje

3. primenjene umetnosti na ''Salonu o oktobru'' mogu biti zastupljene radovima realizovanim u materijalu, projektima i prototipovima

4. Crteži i grafike se predaju neopremljeni ukoliko su listovi  dimenzija do 70x100cm

 

 

II  PRIJEM RADOVA ZA ŽIRIRANJE

 

Žiriranje radova poverava se Organizacionom odboru „Salona u oktobru“.

Odbor sačinjava jedanaest članova izabranih iz reda likovnih i primenjenih umetnika i likovnih kritičara.

 

Prijem radova  obaviće se 14. 15. i 16. septembra 2017. godine od 8 do 17 časova u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 

Radovi se dostavljaju lično, poštom ( o svom trošku) ili u elektronskoj formi.

Svi učesnici konkursa u obavezi su da podnesu i fotografije  radaova (digitalna fotografija: veličina A5 - 14,8 x 21 cm, rezolucija 300 dpi, format jpeg, kvalitet 10, maksimalna veličina fotografije 2 MB)  na mejl adresu: salonuoktobru17@gmail.com ili na CD-u.

 

Autori su dužni da radove koji nisu primljeni na konkurs preuzmu 22. i 23. septembra 2017.

 od 8 do 17 časova kada će se i saopštavati rezultati.

Svi učesnici konkursa plaćaju kotizaciju  u iznosu od 1.000,00

Uplatu izvršiti:

- U  računovodstvu ULUS-a u vreme predaje radova ili 

- na tekući račun broj: 355-1029312-90

Korisnik: Udruženje likovnih umetnika Srbije

Svrha plaćanja: Kotizacija za izložbu ''Salon u oktobru''

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU „SALONA U OKTOBRU“ LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI dostupan je u kancelariji sekretarijata ULUS-a, UP „Cvijeta Zuzorić“, Mali Kalemegdan broj 1  i na sajtu ULUS-a www.ulus.rs

 

Pravilnik i Prijavni list možete preuzeti ovde

Pravilnik

Prijavni list


 

                                                                                                 Za ULUS

                                                              Prof. Miroslav Lazović, predsednik Upravnog odbora