paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

KONKURS ZA IZLOŽBU VAJARI SRBIJE 2018.

31 Maj 2018

 

/2014 | Filed under: Srbija,vizuelne umetnosti | Posted by: KR

ulusVajarska sekcija Udruženja likovnih umetnika Srbije poziva vajare da prijave svoje učešće u Izložbi vajara Srbije 2018.

IZLOŽBA VAJARA SRBIJE je stalna domaća manifestacija  sa učešćem  izlagača koji profesionalno obavljaju vajarsku delatnost na teritoriji Srbije. Izložba se održava svake godine I ovo je sedma u kontinuitetu. Takodje  je izložba održana u više izlagačkih prostora ( Cvijeta Zuzorić, Kuća krlja Petra I Železnički muzej , Narodni muzej Pančevo). Ove kao I predhodne godine izložba će po završetku u Paviljonu Cvijeta Zuzorić biti premeštena u Narodni muzej u Pančevu.

Ciljevi: Izložbom želimo da predstavimo najznačajnija ostvarenja savremene umetničke skulpture u zemlji nastale u periodu između dve izložbe.

Organizuje je programski savet ULUS Vajarske sekcije u saradnji sa muzejima, galerijama i ostalim kulturnim institucijama na našem prostoru, a u cilju predstavljana izuzetne produkcije iz oblasti vajarstva koju domaća scena ima i treba da prikaže na godišnjem nivou.

Pravo učešća imaju svi članovi umetničkih udruženja ULUS, ULUPUDS, UVS, SULUV, itd. i pojedinci koji se profesionalno bave vajarskom delatnošću.

Izložba vajara srbije 2018. biće realizovana u saradnji sa ULUS u  paviljonu Cvijeta Zuzorić od 26.07.2018. – 13.08.2018.

 

Prijavljivanje:

Prijava treba da sadrži:

–          Ime,prezime,adresu i kontakt telefon autora

–          Naziv rada, tehniku i dimenzije

–          Godinu nastanka dela

–          Reprodukcije prijavljenih radova  u visokoj rezoluciji (minimum 300 dpi).

Reprodukcije radova Izložbe vajara Srbije 2018. organizatori će koristiti za štampanje kataloga izložbe i najavu u medijima. Katalog Izložbe vajara Srbije 2018. predstaviće svakog izlagača sa osnovnim podacima iz prijave i sa reprodukcijom jednog izloženog dela. Svakom izlagaču pripadaju 2  primerka kataloga besplatno.

Autori imaju prava da prijave 2 rada galerijskog formata ili jedan veći rad.

Autori nemaju prava da konkurišu radovima koji su bili izloženi na Izložbi vajara Srbije 2012, 2013 ,2014 , 2015, 2016 I 2017. godine.

Prijavu i reprodukcije radova e dostavljaju se najkasnije do 25. juna 2016. godine isključivo elektronskom poštom na adresu: izlozbavajarasrbije2018@gmail.com

Organizator će obavestiti autore o rezultatima selekcije najkasnije do 10. jula 2016. godine.

Selekciju radova vrši programski savet Izložbe vajara Srbije 2016.

 

Dostava i preuzimanje radova :

Dela izabrana za izložbu autori dostavljaju u Paviljon Cvijeta Zuzorić u Beogradu, Mali Kalemegdan 1.

Datumi predvidjeni za prijem radova biće saoapšteni naknadno.

Autori dela dostavljaju lično, sopstvenim prevozom.

Ukoliko programski savet nakon pregleda prijava proceni da je pomoć oko prevoza neophodna, autori će blagovremeno biti obavešteni o toj opciji.

Autori ne mogu povući svoja dela u toku i posle selekcije.

Za vreme trajanja izložbe izlagači po pravilu ne mogu podići dela sa izložbe.

U izuzetnim slučajevima dozvolu može dati organizator na osnovu pismene molbe izlagača.

Datum preuzimanja radova po završetku izložbe biće naknadno odredjen. Oragnizator se obavezuje da sve autore blagovremeno obavesti o datumu preuzimanja radova.

Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 1000.- dinara uplaćuju svi autori nakon saopšetanja rezultata selekcije.

Od kotizacije se izuzimaju autori koji žive I rade van Beograda kao I autori iz Beograda kojima finansijsko stanje ne omogućava novčano učešće.

Autori uplaćuju kotizaciju prilikom predaje radova licu odredjenom za prijem radova.

Za sve dodatne informacije autori se mogu obratiti na e mail :

Izlozbavajarasrbije2018@gmail.com

ili na  telefon :

00381 65 348 4108  Rade Marković

00381 61 3222004   Miša Rogan