paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

Конкурс за израду медаља и плакета 2019

04 April 2019

 

УСЛОВИ ИЗЛАГАЊА ИЗЛОЖБЕ МЕДАЉЕ И ПЛАКЕТЕ У СРБИЈИ 2019.
 
Организација И трајање изложбе
 
Удружење ликовних уметника Србије, установљава изложбу МЕДАЉЕ И ПЛАКЕТЕ У СРБИЈИ 2019 као манифестацију која треба да прикаже најзначајнија остварења И појаве у овој области. Уметници се позивају да приложе решења, у оквиру сопствених поетика, И тиме допринесу новом виђењу тих традиционалних облика скулпторалног изражавања.
Изложба медаље И плакете у Србији 2019. ће се одржати у галерији УЛУС-а од 19.06.-02.07.2019. год.
Удружење ликовних уметника Србије именује Организациони одбор изложбе медаље И плакете у Србији 2019. 
 
Организациони одбор :
Академски вајар Мирољуб Стаменковић
Академски вајар Слободан Савић 
Академски вајар Никола Вукосављевић
Академски вајар Душан Русалић
Академски вајар Светозар Мирков
Академски вајар Весна Ристовски
Академски вајар Јелена Михајловић Вишњић
Почасни чланови :
Академски вајар Драган Милеуснић
Академски вајар Михајло Пауновић
 
УСЛОВИ ИЗЛАГАЊА
 
На изложби медаље И плакете у Србији 2019 ће бити заступљени радови без ограничења у погледу стилских опредељења аутора И одабраних материјала за реализацију. Радови морају бити реализовани у трајном материјалу, (метал, дрво, камен, текстил, папир, стакло, кожа …. ) И да по највећој димензији не прелазе 15цм.
Медаље И плакете могу бити једностране И двостране. Ако се излажу обе стране третирају се као два изложена рада.
 
КОНКУРС
 
Сваки аутор може предате до пет радова.
 
Пријем радова ће се обавити 07.05.2019. И 08.05.2019. од 10-16х у галерији УЛУСа.
Приликом предаје радова врши се уплата котизације у висини од 1000,00 динара за трошкове штампања каталога.
 
Резултати ће бити објављени 13.05.2019. на сајту УЛУС-а.
 
Изложбени радови се не могу повлачити у току пријема И реализације изложбе.
Право учешћа имају сви професионални ствараоци без обзира на уметничко опредељење.