paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

КОНКУРС ЗА СТАТУС САМОСТАЛНОГ УМЕТНИКА

12 Septembar 2018

 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ • ОСНОВАНО  1919 •
ASSOCIATION DES ARTS PLASTIQUES DE SERBIE
SULUJ - AIP - UNESCO
11000 Београд, Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”, Мали Калемегдан
 бр.1

Секретаријат и кустос: 2621-585, тел/факс:262-8283
Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37, 2623-128, 2621-954,

 

                      email:ulus.office@gmail.com                    Датум 12.09.2018.

                       www.ulus.rs                                                Број 07-531

 

 

 

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Удружење ликовних уметника Србије обавештава заинтересоване уметнике, који задовољавају критеријуме из Закона о клутури и Правилника о условима и критеријумима за утврђивање резултата у бављењу уметничком делатношћу у области културе, да могу да поднесу документацију прописану овим Законом и Правилником за стицање статуса самосталног уметника у времену

 

од 24. до 26. септембра 2018. године у Секретаријат УЛУС-а

Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан број 1

 

Општи услови за стицање статуса самосталног уметника

прописани Законом о култури (чл. 61):

 

1) ако има пословну способност;

2) ако обавља делатност из члана 8. овог закона као једино или главно занимање, а није корисник пензије;

3) ако има дозволу (лиценцу) за обављање делатности, када је таква дозвола (лиценца) прописана;

4) ако му обављање делатности није забрањено правоснажном судском одлуком;

5) ако има пребивалиште у Републици Србији;

6) ако има  решење о утврђивању статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе из члана 62. овог закона.

 

Посебна мерила за утврђивање резултата рада уметника у бављењу уметничком делатношћу:

1.      једна самостална изложба или

2.      шест излагања на колективним изложбама, или

3.      два откупљена или реализована дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија од стране музеја, галерије са уметничким саветом, културне или друге јавне установе, као и од стране привредних организација, или

4.      два учешћа на јавним конкурсима или по позиву за монументална дела, или

5.      једно реализовано дело монументалних димензија (споменик, мозаик, фреска, скулптура, слика и слично), или

6.      четири реализована већа пројекта проширених медија или четири откупљена дела на основу конкурса или одлуке стручног жирија за музеје галерије и друге институције у области културе.

 

Подносилац захтева приликом подношења захтева репрезентативном удружењу за утврђивање статуса лица која обављају самосталну уметничку или другу делатност у области културе, подноси и захтев за упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

Подносилац прилаже следећа документа:

1)      изјаву дату под моралном и материјалном одговорношћу да се уметничком или другом делатношћу бави професионално и самостално у виду занимања и да није обавезно социјално осигуран по другом основу;

2)      фотокопију личне карте;

3)      уверње о држављанству

4)      податке о адреси и контактима;

5)      доказе о професионалном раду, односно да остварује резултате у бављењу уметничком делатношћу

6)      друга потребна документа по захтеву репрезентативног удружења (фотокопија радне књижице, фотокопија војне књижица и друга документа која су значајна за регулисање социјалних права подносиоца).

Статусна комисија ће приспелу документацију разматрати 27. септембра 2018. а  резултати ће кандидатима бити доступни 28. септембра 2018.

Све ближе информације кандидати могу добити телефоном 011/26 21 585 радним данима од 10 до 14 часова или мејлом : ulus.office@gmail.com

 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ                                                                   проф. Лазовић Мирослав, председник УО