paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

Конкурс за тријенале проширених медија - РЕКОНЕКЦИЈА 2019

21 Novembar 2018

Конкурс је отворен до 28. Фебруара 2019.

УЛУС и СЕKЦИЈА ПРОШИРЕНИХ МЕДИЈА
расписују конкурс за
 
ТРИЈЕНАЛЕ ПРОШИРЕНИХ МЕДИЈА, ВИШЕМЕДИЈСKЕ УМЕТНОСТИ и
УМЕТНОСТИ НОВИХ МЕДИЈА - РЕKОНЕKЦИЈА 2019.
 
Тријенале проширених медија, вишемедијске уметности и уметности нових медија је
уметничка манифестација међународног карактера која има задатак да јавности
представи нове тенденције на савременој уметничкој сцени у области проширених
медија и интермедијалних уметничких облика. Тријенале је отворено за нове уметничке
концепције, правце, покрете, методологије, примену информацијских и комуникацијских
технологија у уметности и иновативне приступе уметности.
Тријенале се одржава у Београду, у Уметничком Павиљону Цвијета Зузорић, као и
другим просторима у Београду и Србији, у складу са техничким могућностима и
презентационим концепцијама селектора.
Право учешћа на Тријеналу имају, осим чланова УЛУС-а, сви ствараоци који
задовољавају уметничке и професионалне критеријуме без обзира на доб, етничку,
расну, религијску, социјалну и другу припадност.
Основна тема манифестације (РЕKОНЕKЦИЈА) се концептуално и организационо
реализује кроз седам, међусобно и са њом, корелативних програмских целина -
(под)тема (експлцираних у Пропозицијама конкурса од стране селектора).
Пријављивање:
Сваки уметник/уметница или уметничка група може да конкурише са више радова у
највише две теме, а селекцијом радова може бити представљен/представљена са
највише 4, односно, 2 рада по теми.
Предложени радови морају бити описани текстом и фотографијама, а у свом домену и
видео записом, звучним записом или на други начин, тако да се верно прикажу
његове особине, димензије и садржај.
 
Партиципација:
Партиципацију плаћају само уметници чији су радови одабрани за излагање у
току Тријенала.
 
Kонкурс је отворен до 28. фебруара 2019.

 

Детаљно: Пропозиције Тријенала - ОВДЕ

 

Пријавни формулар - ОВДЕ