paviljon cvijeta zuzuric
PONOVLJENI KONKURS za izradu medalje ili plakete ”Cvijeta Zuzorić“
Prošao konkurs
KONKURSI

PONOVLJENI KONKURS za izradu medalje ili plakete ”Cvijeta Zuzorić“

20 Septembar 2018

 

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE RASPISUJE
                                                       KONKURS
                          za izradu medalje ili plakete ”Cvijeta Zuzorić“

Medalja ili plaketa se izrađuje povodom devedeset godina od osnivanja Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, a dodeljivaće se i u drugim prilikama.
Medalju ili plaketu  treba da čini portret Cvijete Zuzorić (po slici Marka Murata), logo ULUS-a i prostor za ime dobitnika.
Dimenzije medalje ili plakete ne mogu biti veće od 15 cm po najdužoj dimenziji.
Medalja ili plaketa može biti jednostrana ili dvostrana. Nagrađeni rad će se realizovati livenjem u bronzi ili mesingu. Autor nagrađenog rada ne ograničava broj odlivenih medalja ili plaketa, pod uslovom da  nije ugrožen kvalitet originala.
Broj predatih radova nije ograničen. Radovi moraju biti dostavljeni odliveni u gipsu, nepatinirani.  Konkurs je anoniman i otvoren  za sve umetnike.
Rad dostaviti spakovan u neprozirnu ambalažu pod šifrom, a u zatvorenoj koverti sa šifrom, navesti podatke o autoru.
Prijem radova je 30.i31. oktobra u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“.
Nagrađeni rad će biti izveden u trajnom materijalu i dodeljivaće se zaslužnim umetnicima i građanima.
Upravni odbor ULUS-a