paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

PRODUŽEN KONKURS ZA DODELU TERMINA ZA 2018.

06 Novembar 2017

Na 36.sednici UO održanoj 31.oktobra 2017. potvrđena je odluka da se KONKURS ZA DODELU  TERMINA ZA  2018. produžava i to za komercijalne termine za Galeriju ULUS , za redovne termine za Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', za komercijalni termin za Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić''. Konkurs za Umetnički paviljon se odnosi na sve umetničke prostore:  Alternativnu scenu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“,   Malu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić,  Kamernu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“.

 

KONKURS JE PRODUŽEN DO KRAJA NOVEMBRA.

Na 36.sednici UO održanoj 31.oktobra 2017. potvrđena je odluka da se KONKURS ZA DODELU  TERMINA ZA  2018. produžava i to za komercijalne termine za Galeriju ULUS , za redovne termine za Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', za komercijalni termin za Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić''. Konkurs za Umetnički paviljon se odnosi na sve umetničke prostore:  Alternativnu scenu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“,   Malu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić,  Kamernu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“.

KONKURS JE PRODUŽEN DO KRAJA NOVEMBRA.

KONKURS ZA REDOVAN IZLAGAČKI PROGRAM u 2018. godini za

 

·         Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Mali Kalemegdan 1, Beograd

 

 

USLOVI KONKURSA za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi

iz oblasti likovnih umetnosti u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“:

 

1. predlog izložbe – jasno obrazložen koncept, u pisanoj i elektronskoj

formi

2. deset fotografija radova u štampanoj i elektronskoj formi

3. biografija u štampanoj  i elektronskoj formi

4. katalog poslednje održane izložbe

5. potvrda o izmirenoj članarini u poslednje 3 godine za članove ULUS-a

6. za članove ULUS-a potvrda o uplati 2.000,00 dinara na ime troškova

konkursa

7. za umetnike koji nisu članovi ULUS-a potvrda o uplati 5.000,00 dinara na

ime troškova konkursa.

 

Uplatu izvršiti na tekući račun ULUS-a: 355 - 1029312 - 90

Korisnik: Udruženje likovnih umetnika Srbije

Svrha plaćanja: kotizacija za redovni izložbeni program ULUS-a u 2018. godini.

 

Uslovi kokursa su propisani Pravilnikom o radu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ .

 

Zbog vanrednih finansijskih okolnosti ULUS je prinuđen da uvede participaciju za samostalne i kolektivne izložbe koja iznosi 32.000 dinara za termin u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ .

 

Umetnici stariji od 65. godina ne plaćaju članarinu, već samo participaciju, a umetnici koji izlažu po pozivu oslobođeni su bilo kakve finansijske participacije.

 

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti na telefon: 011 26 23 128

Dokumentacija se podnosi svakog radnog dana od 10 do 16 časova, Galerija ULUS,

Knez Mihailova 37.

 

 

Upravni odbor ULUS-a

 

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE

 

raspisuje

 

KONKURS ZA REDOVAN   IZLAGAČKI PROGRAM u 2017/18 godini za

 

·         Alternativnu scenu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali

             Kalemegdan 1, Beograd

·         Malu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali

            Kalemegdan 1, Beograd

·         Kamernu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali

Kalemegdan 1, Beograd

·         Donji nivo Galerije ULUS, Knez Mihailova 37, Beograd

 

Dužina termina za održavanje izlagačkih i drugih delatnosti je 10 dana, plus jedan dan montaža i jedan dan demontaža. Zbog vanrednih finasijskih okolnosti, ULUS je prinuđen da uvede participaciju u navedenim galerijskim prostorima u iznosu 15.000 dinara.

 

 

USLOVI KONKURSA za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi:

 

1. predlog izložbe – jasno obrazložen koncept, u pisanoj i elektronskoj

formi

2. deset fotografija radova u štampanoj i elektronskoj formi

3. biografija u štampanoj i elektronskoj formi

4. katalog poslednje održane izložbe

5. potvrda o izmirenoj članarini u poslednje 3 godine za članove ULUS-a

6. za članove ULUS-a potvrda o uplati 2.000,00 dinara na ime troškova

konkursa

7. za umetnike koji nisu članovi ULUS-a potvrda o uplati 5.000,00 dinara na

ime troškova konkursa

 

Uplatu izvršiti na tekući račun ULUS-a: 355 - 1029312 - 90

Korisnik: Udruženje likovnih umetnika Srbije

Svrha plaćanja: kotizacija za redovni izložbeni program ULUS-a u 2017. godini.

 

Uslovi kokursa su propisani Pravilnikom o radu Umetničkog paviljona „Cvijeta

Zuzorić“ i Galerije ULUS.

 

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti na telefon: 011 26 23 128.

Dokumentacija se podnosi svakog radnog dana od 10 do 16 časova, Galerija ULUS,

Knez Mihailova 37.

 

Upravni odbor ULUS-a

 

 

 

 

 

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE

 

raspisuje

 

KONKURS ZA ODRŽAVANJE SAMOFINANSIRAJUĆIH

SAMOSTALNIH, GRUPNIH I AUTORSKIH IZLOŽBI IZ OBLASTI

LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI, VIZUELNIH UMETNOSTI I KOMUNIKACIJA

 

u 2018. godini za:

 

 

·         Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, Mali Kalemegdan 1, Beograd

·          Galeriju ULUS, Knez Mihailova 37, Beograd

·         Alternativnu scenu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali

             Kalemegdan 1, Beograd

·         Malu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali

            Kalemegdan 1, Beograd

·         Kamernu galeriju Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, Mali

Kalemegdan 1, Beograd

·         Donji nivo Galerije ULUS, Knez Mihailova 37, Beograd

 

 

Dužina termina za održavanja izlagačkih i drugih delatnosti je 7 i 14 dana a postoji

mogućnost održavanja programa u okviru jednog ili više dana.

Pravo konkurisanja imaju pravna i fizička lica.

 

USLOVI KONKURSA:

1. predlog izložbe/promotivne aktivnosti i sl. sadržaja – jasno obrazložen

koncept, u pisanoj i elektronskoj formi

2. vizuelna dokumentacija u štampanoj i elektronskoj formi

3. biografija podnosioca projekta u štampanoj i elektronskoj formi

4. podnosioci prijava podnose i potvrdu o uplati 5000 dinara na ime troškova konkursa.

 

Uplatu izvršiti na tekući račun ULUS-a: 355 - 1029312 - 90

Korisnik: Udruženje likovnih umetnika Srbije

Svrha plaćanja: troškovi konkursa.

 

Uslovi kokursa su propisani Pravilnikom o radu Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ i Galerije ULUS.

 

Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti na telefon: 011 26 23 128.

Dokumentacija se podnosi svakog radnog dana od 10 do 16 časova, Galerija ULUS,

Knez Mihailova 37.

 

Upravni odbor ULUS-a