paviljon cvijeta zuzuric
Produžen  konkurs za predaju radova za TRIJENALE CRTEŽA I MALE PLASTIKE 2015.
Prošao konkurs
KONKURSI

Produžen konkurs za predaju radova za TRIJENALE CRTEŽA I MALE PLASTIKE 2015.

04 Novembar 2015

Konkurs je otvoren za sve likovne umetnike, bez obzira na članstvo u ULUS-u.

Konkurs je otvoren za sve likovne umetnike, bez obzira na članstvo u ULUS-u.
Svaki autor može prijaviti do tri rada nastala u poslednje tri godine.
Crteži se predaju neopremljeni a najveće dimenzuije stakala za opremu su 120 x 80. Autori čiji radovi prelaze dimenzije sami opremaju radove.
Dimenzije male plastike , po najvećoj dimenziji su 30 sm a radovi moraju biti izvedeni u trajnom materijalu i opremljeni za izlaganje
Radovi po konkursu primaće se u Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić” do 12. novembra 2015. Od 10 do 16 časova, uključujući i subotu i nedelju.
Autori su u obavezi da uz radove dostave CD na kojima su fotografije radova u PDF formatu 4 mb.

Kotizacija za članove ULUS-a je 1.000,00 dinara a za ostale 2.000,00 dinara.
Uz radove autori moraju dostaviti CD sa snimkom