paviljon cvijeta zuzuric
KONKURSI

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ расписује КОНКУРС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОГРАМА У 2017/18. ГОДИНИ ЗА

31 Maj 2017

 

КОНКУРС ЗА РЕДОВАН ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ у 2018. години за

 

·         Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан 1, Београд

·          Галерију УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби

из области ликовних уметности у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ и

Галерији УЛУС:

 

1. предлог изложбе – јасно образложен концепт, у писаној и електронској

форми

2. десет фотографија радова у штампаној и електронској форми

3. биографија у штампаној  и електронској форми

4. каталог последње одржане изложбе

5. потврда о измиреној чланарини у последње 3 године за чланове УЛУС-а

6. за чланове УЛУС-а потврда о уплати 2.000,00 динара на име трошкова

конкурса

7. за уметнике који нису чланови УЛУС-а потврда о уплати 5.000,00 динара на

име трошкова конкурса.

 

Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90

Корисник: Удружење ликовних уметника Србије

Сврха плаћања: котизација за редовни изложбени програм УЛУС-а у 2018. години.

 

Услови кокурса су прописани Правилником о раду Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ и Галерије УЛУС.

 

Због ванредних финансијских околности УЛУС је принуђен да уведе партиципацију за самосталне и колективне изложбе која износи 32.000 динара за термин у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ и 19.000 динара за термин у Галерији УЛУС.

 

Уметници старији од 65. година не плаћају чланарину, већ само партиципацију, а уметници који излажу по позиву ослобођени су било какве финансијске партиципације.

 

Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128

Документација се подноси сваког радног дана од 10 до 16 часова, Галерија УЛУС,

Кнез Михаилова 37.

 

Конкурс траје од 1. до 17. јуна 2017.

 

Управни одбор УЛУС-а

 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

 

расписује

 

КОНКУРС ЗА РЕДОВАН ИЗЛАГАЧКИ ПРОГРАМ у 2017/18 години за

 

·         Алтернативну сцену Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, Мали

             Калемегдан 1, Београд

·         Малу галерију Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, Мали

            Калемегдан 1, Београд

·         Камерну галерију Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, Мали

Калемегдан 1, Београд

·         Доњи ниво Галерије УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд

 

Дужина термина за одржавање излагачких и других делатности је 10 дана, плус један дан монтажа и један дан демонтажа. Због ванредних финасијских околности, УЛУС је принуђен да уведе партиципацију у наведеним галеријским просторима у износу 15.000 динара.

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА за одржавање самосталних, групних и ауторских изложби:

 

1. предлог изложбе – јасно образложен концепт, у писаној и електронској

форми

2. десет фотографија радова у штампаној и електронској форми

3. биографија у штампаној и електронској форми

4. каталог последње одржане изложбе

5. потврда о измиреној чланарини у последње 3 године за чланове УЛУС-а

6. за чланове УЛУС-а потврда о уплати 2.000,00 динара на име трошкова

конкурса

7. за уметнике који нису чланови УЛУС-а потврда о уплати 5.000,00 динара на

име трошкова конкурса

 

Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90

Корисник: Удружење ликовних уметника Србије

Сврха плаћања: котизација за редовни изложбени програм УЛУС-а у 2017. години.

 

Услови кокурса су прописани Правилником о раду Уметничког павиљона „Цвијета

Зузорић“ и Галерије УЛУС.

 

Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128.

Документација се подноси сваког радног дана од 10 до 16 часова, Галерија УЛУС,

Кнез Михаилова 37.

Конкурс траје од 1. до 17. јуна 2017.

 

Управни одбор УЛУС-а

 

 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

 

расписује

 

КОНКУРС ЗА ОДРЖАВАЊЕ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ

САМОСТАЛНИХ, ГРУПНИХ И АУТОРСКИХ ИЗЛОЖБИ ИЗ ОБЛАСТИ

ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ, ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ И КОМУНИКАЦИЈА

 

у 2018. години за:

 

 

·         Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан 1, Београд

·          Галерију УЛУС, Кнез Михаилова 37, Београд

 

Дужина термина за одржавања излагачких и других делатности је 7 и 14 дана а постоји

могућност одржавања програма у оквиру једног или више дана.

Право конкурисања имају правна и физичка лица.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. предлог изложбе/промотивне активности и сл. садржаја – јасно образложен

концепт, у писаној и електронској форми

2. визуелна документација у штампаној и електронској форми

3. биографија подносиоца пројекта у штампаној и електронској форми

4. подносиоци пријава подносе и потврду о уплати 5000 динара на име трошкова конкурса.

 

Уплату извршити на текући рачун УЛУС-а: 355 - 1029312 - 90

Корисник: Удружење ликовних уметника Србије

Сврха плаћања: трошкови конкурса.

 

Услови кокурса су прописани Правилником о раду Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ и Галерије УЛУС.

 

Ближе информације о конкурсу се могу добити на телефон: 011 26 23 128.

Документација се подноси сваког радног дана од 10 до 16 часова, Галерија УЛУС,

Кнез Михаилова 37.

 

Конкурс траје од 1. до 17. јуна 2017.

 

Управни одбор УЛУС-а