paviljon cvijeta zuzuric

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

GRAD – TVRĐAVA – BEDEM, izložba Novice Babovića

19.07.2018. - 31.07.2018.

Poštovani,

 

Pozivamo vas na autorsku izložbu Novice Babovića, pod nazivom GRAD – TVRĐAVA – BEDEM, koja se otvara u četvrtak, 19. jula 2018. u 20 časova u galeriji ULUS. 

 

Ova izložba sastoji se od nekoliko slojeva koji grade priču o ličnoj i kolektivnoj memoriji Grada prateći putanju emotivnog nukleusa. Po rečima autora: „U tačkama dodira prepoznaje se pulsiranje živog tkiva oblika, simbola i znakova. Ulaskom u Tvrđavu rekonstruiše se arhiv pogleda, reči, boja  i oblika i pruža se mogućnost za odgonetanje sopstvenog istorijskog, vremenskog i emotivnog koda. Na prvi pogled to je intimna hronologija Grada, skladište emocija, skrivena istorija nastajanja i nestajanja, ali u njegovom središtu je uvek čovek:  palata, tvrđava i hram. Otkrivanjem prostora u kojima se budni snovi suprotstavljaju nasrtaju sveta, nastaje Bedem koji čuva živu želju i žudnju za nepoznatim.  San o simbolima, strukturi, sakrivenom tkivu, vodi u Arhiv sećanja Grada u kome se prekida linearan tok predačkih artefakata.“ 

 

Izložba se sastoji od tri grupe radova koji su realizovani u različitim medijima i materijalima. Prvu celinu čine skulpture koje predstavljaju metaforu na drevna svetilišta i hramove u kojima se rasporedom i oblikom građevina zatvarao sakralni krug i na taj način se dosezalo do duhovne i arhitektonske celine. Drugu celinu čine grafičke matrice štampane različitim tehnikama, koje predstavljaju potragu ka intimnoj hronologiji Grada, skladištu emocija, skrivenoj istoriji nastajanja i nestajanja. Treća celina je eksperimentalni film Puls geta u kome se nevidljivi svet prevodi u sferu vidljivog i dokumentuje transformacija prostora nekadašnje državne štamparije – BIGZ-a u mesto. 

 

Biografija Novice Babovića: Rođen 1967. u Zemunu. Osavremenjivanje kulturne i naučne baštine kroz multimedijalno i likovno stvaralaštvo, zauzima centralno mesto u njegovom radu. Relizovao je jedanaest samostalnih izložbi (Srbija, Nemačka, Francuska, Rumunija) i učestvovao na preko osmadeset grupnih izložbi. Autor je dvadeset dokumentarnih i eksperimentalnih filmova. Član je ULUS-a u statusu samostalnog umetnika. Dobitnik je nagrade Prix Special SNBA Salona 2006. Carrousel du Louvre Paris, Francuska. 

 

 

 

Samostalne izložbe: 

2015.  Britanske medicinske misije u Srbiji u I svetskom ratu , Galerija nauke i tehnike SANU, Beograd ;                                                                                                                                                                                                                     2014.  Grad- Galerija Stara Kapetanija, Zemun;                                                                                  2013.  Three Cities – Salon pArt 96 e.v. Minster, Nemačka;

2012.  Tri Grada - Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd;

2011.  Beograd~Tokovi nasleđa- Galerija nauke i tehnike SANU, Beograd;                  2010.  Galerija predaka- Magacin u Kraljevića Marka, Beograd;                                                 2008.  Singidunum – Singidon,  Beogradska tvrđava, Dani evropske baštine 2008;                   2007.  Snovi od kamena- Galerija SULUJ, Beograd ;                                                                        2007.  Laptaši- Pedagoški muzej Beograd; Dani evropske baštine 2007;                                           2004.  Otkrića-Mihailo Petrović Alas, Muzej Nauke i Tehnike SANU, Beograd;

2003.  Tajna jegulje -Mihailo Petrović Alas, galerija Stara Kapetanija, Zemun.

 

 

Dokumentarni filmovi (izbor):  

 

-    Svetlosni snop - BITEF Festival, PAV projekat 2002;

-    Tajna jegulje - Mihailo Petrović Alas , produkcija Muzej nauke i tehnike i galerija Stara Kapetanija 2003/4.  Muzej nauke i tehnike, Beograd 2004;   

-   Elsi Inglis - Bolnice škotskih žena - film realizovan u okviru izložbe Srbija – Britanija, kulturni dodiri početkom XX veka, Muzej nauke i tehnike, Beograd 2007; Stenli Kjubrik sala, Mećavnik-Drvengrad 2009; 

-  Lament nad Beogradom - film realizovan u okviru izložbe Singidunum – Singidon, Dani evropske baštine 2008. Beogradska tvrđava;  Stenli Kjubrik sala, Mećavnik-Drvengrad 2009; Međunarodni susret pisaca, Kolarčeva zadužbina Beograd 2010; Film Forum SKC 2012;        

-  Lumino iskustvo - Aprilski susreti, SKC Beograd 2009.  Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2013;                                                                                                -  Rajski razgovori - Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2009;  Galerija Macola,  Drvengrad – Mećavnik 2009;     

-  BIGZ – Kuća kralja Petra, Beograd;  Dani evropske baštine 2013. 

 

 

Iložba se održava do 31. jula 2018.godine.

 

Kontakt Galerije ULUS: tel.  011 26 23 128

Kustos: Olivera Vukotić,  e-mail: olivera.kustos.ulus@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak - subota od 10 do 20 časova

 Najave izložbi