paviljon cvijeta zuzuric

Izložba grafika- David Mladjović

18.06.2018. - 28.06.2018.

 

Kompozicija kao izvor mog nadahnuća

Sastaviti, tj. staviti jedno pored drugog, predstavlja raspored i odnos delova neke celine. Meni lično, kompozicija kao pojam u likovnoj umetnosti, označava strukturu koju stvaraju likovni elementi u svom međuodnosu.
Naše divljenje kompoziciji posledica je dugog procesa prilagođavanja, koji se vekovima odvijao, i to iz razloga koji vrlo često nemaju nikakve veze ni s umetnošcu, niti s duhom. Slika je stvorila svog gledaoca. U osnovi, to je konvencionalan odnos. Kompozicija kao stil je utemeljena na teoriji neoplasticizma ili apstrahiranja umetnosti i svođenja iste na što manje činilaca.
Kompozicija za mene ima za cilj približavanje istini u temeljima stvari oko nas.

Negde na sredini moje četvrte godine izbila je jedna velika, a posle osobita težnja za slobodom i pronalaženju sebe. Tu priliku sam dobio na studentskoj razmeni na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka.
U pitanju su bila stremljenja ka izgradnji i stalnom proširivanju i obogaćivanju jednog potpuno samosvojnog dela, sa sve novijim iskustvom, sve novijim oblicima materijala, odnosima boja i teksture koje sam tamo pronalazio i istraživao.
Reč je bila o pravoj unutršnjoj pobuni, s neposrednim ciljevima u granicama umetnosti i sa domašajima nove interesatne tehnike Kolografija.
Kolografija je usmerena protiv estetike i ukorenjenog ukusa, protiv tradicije i navika koje sam imao tokom prethodnih godina studija. Tehnika je poricala sve krute obaveze i sva pravila u tiražnom reprodukovanju. Osim što nije dozvoljavala da sve ide utabanim stazama; mene je prihvatila, a na otisak su se preneli svi oblici i srazmere materijala i površina koje čovek može da vidi okom, oseti i dodirne. Ona sama je bila ponuda novog, dubljeg i umetnički sadržajnijeg odnosa mog unutrašnjeg stanja, donosila je proširivanje mogućnosti mog istrživanja, značila je oslobođenje stvaralaštva od stega.
Apstrahovanje mojih crteža, kolaža, matrica, pruža mogućnost da svako po svom nahođenju i raspoloženju tumači ili samo doživljava ono što vidi, ali podstiče i misaoni proces, intrigira naš intelekt. Motiv je uvek bio drugačiji. Po povratku iz Soluna, na master studijama želeo sam da interpretiram kolografiju u tehnici Sito-štampe. Svoje crteže i kolaže opisujem kao dinamičan i ekspresivan proces, proniknut iz svoje unutrašnje borbe za otkrivanju tajni likovnih materija, tekstura i ulazak u njihov svet.
Crtež je uvek u bio u kolaboraciji sa nekom teksturom od materijala: plastika, juta, papir, drvo, karton, a inspirisan njom rešavam crtež sa tušom. Linije su gradile oblik materije, volumen i fakturu površina.
Da bi dočarao crtež i materijal s koji sam bio inspirisan služuio sam se drvofiksom i grundom kao fiksativom. Dok radim mislim na predmet koji držim, na okruženje, trenutno stanje uma i asocijacije kako ga pojednostaviti i dati ga u jednom bezličnom obliku i prostoru koji nije predmetno rešen, bez perspektive da se sve kristalizuje na površinu.
Kraj je uvek neizvestan, nosi posebnu draž, više puta se vraćam crtežu i problematici, doradjujem, nanosim nove boje dok se ne dobiju željene strukture.
Odštampana grafika često ima više monotipskih reprodukcija, odstupanja od početne skice i crteža. Velika je sreća i radost kada se dobije željeni otisak, tako da mi rad u štampariji čini zadovoljstvo i sa velikom pažnjom prilazim štampanju probnih, autorskih i tiražnih otisaka.
Ostvarivanjem svojih misli i ideja koje nosim u sebi postižem u želji da stvorim jedinstvo izmedju mog duhovnog stanja, oslobadjanjem unutrašnjih impulsa i gestualnim pokretima koje činim pri radu kako bih dobio željenu grafiku koja u sebi sadrži to jedinstvo sadržaja.

 

 

 David Mlađović rođen je 27.12.1994. godine u Beogradu. Srednju umetničku školu „Škola za dizajn“ u Beogradu završio je 2013.godine.

Fakultet likovnih umeznosti u Beogradu upisuje 2013/14. godine. Završava osnovne akademske studije na Fakultetu likovnih umetnosti 2016/17. godine na Grafičkom odseku u klasi profesora Dragan Momirov.

     Dobitnik je stipednije Fond za mlade talente Republike Srbije 2016/17. godinu.

Na Aristotelovom univerzitetu u Solunu (Grčka) boravi jedan semestar na Fakultetu lepih umetnosti u klasi profesora Manolis Janadakis u okviru međunarodnog evropskog programa za razmenu studenta „ERASMUS+“ 2017. godine.

      Master akademske studije upisuje i završava 2017/18. godine na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Vladimir Veljašević.

     Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od 2018. godine.

 

Izlagao je na preko 25. grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu:

 

- 2018. „Majska izložba Novobeogradskih umetnika“ Galerija SKC Novi Beograd

- 2017/18. „Mala grafika“, Kuća grafike-otisak mesta Grafički kolektiv Beograd

- 2017. „61. Oktobarski salon“ u Šabcu, Narodni muzej u Šabcu

- 2017. Kolektivna izložba "58+26" studenata Aristotelovog univerziteta umetnosti u Solunu, galerija "Geni Tzami" 

- 2017  Peti internacionalni salon grafike, Gradska galerija, Kraljevo 

- 2016-2018. XVIII i XIX Bijenale studentske grafike Srbije dom kulture „Studentski grad“ Novi Beograd

- 2016-2018. "Prolećna izložba" ULUS-a galerija "Cvijeta Zuzorić" Beograd (putujuća izložba 2018. muzej Hercegovine Trebinje)

- 2015, 2016. „9. i 10. EHYU“ konkurs za grafiku Beograd

- 2012, 2016. 11. i 13. Međunarodno bijenale umetnosti minijature Gornji Milanovac

 

Dobitnika prve nagrade - 2017. VII Memorijal „Jovan Marković Kameni“ Međunarodna bijenalna izložba kolaža i asamblaža galerija dvorac EDŠEG KC Novi Sad.

Dobitnik druge nagrade - 2016. Međunarodna izložba Likovni salon "30x30" Galerija Kulturni centar Zrenjanin.

                                         

 


Najave izložbi