paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Izložba Naoda Zorića

02.11.2017. - 27.11.2017.

Poštovani,

Pozivamo vas na izložbu Naoda Zorića, koja se otvara 2. novembra 2017. u 19 časova u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“. Ova izložba se priređuje povodom trideset godina umetnikovog stvaralaštva i svečano će je otvoriti akdemik  Matija Bećković. 

Izložbenu postavku u UP „Cvijeta Zuzorić“ čine slike, crteži i objekti nastali u rasponu od 1988. do danas. Izlaganjem studentskih radova, kao i onih koji su nastali neposredno nakon diplomiranja stiče se uvid u njegova rana interesovanja koja se mogu pratiti u rasponu od studija akta, preko animalnih predstava, do slika izrazite fakture ali i onih svedenog izraza. Najveći broj izloženih radova je nastao u poslednjih petnaest godina i oni su posvećeni rodnom kraju. Crnogorska gruda sa koje potiče, predanja koja se prenose sa kolena na koleno i nadasve ljudi, su Zorićev predmet interesovanja. 

„U fokusu pažnje a ujedno i centralno mesto na kompozicijama ima predstava čoveka, autentičnog starinu ili vremešnu staricu na čijim leđima je mnogo toga počivalo u nekadašnjim domaćinstvima. Briga za očuvanje ognjišta i težak život u krševitim predelima urezalili su se na licima ovih ljudi koja svedoče o mnogim nedaćama koje su ih zadesile. Bremenita vremena učinila su ih još stamenijim i ponosnijim što potvrđuju i njihovi gordi pogledi. Uspravna figura, dopojasna predstava ili preovlađujući portret su primarne teme u njegovom opusu a povremeno je prisutan i  iskorak u eksterijer, floralnu tematiku i druge sadržaje. Ratnici, članovi familije ili bezimeni likovi, svi oni imaju istu snagu u kazivanju poruka i osećanja. Prikazani u grupi ili sami, Zorićevi ljudi poseduju monumentalnost izraza koja izbija iz svih segmenata dela. 

Slike, crteži i objekti su tri medija kroz koje umetnik iskazuje kreativnu energiju i osim različitosti koje su uslovljene tehničkim specifičnostima, drugih diferencijacija nema. Zorićev umetnički svet je sazdan od realnih elemenata koji su kao takvi participirani da bi se u međuvremenu, u njegovoj mašti narojile ideje i pojedini likovi su ostali stvarni, drugi su nastali u autorevoj uobrazilji, dok se u treću grupu mogu ubrojiti predstave čiji su se likovi transformisali u deformisane ljudske prizore. Ovaj dijapazon vizuelnih predstava govori o različitim duševnim stanjima koja otkrivaju nepregledni horizont Zorićevih likovnih rešenja na ovu, za njega, neiscrpnu temu.“ Olivera Vukotić, segment teksta iz kataloga izložbe.  

Biografija: Rođen 1968. u selu Đurđevića Tara. Srednju umjetničku školu završio je u Novom Sadu. Fakultet likovnih umjetnosti upisuje na Cetinju 1988. godine. Postdiplomske studije završava u Beogradu 1995. godine. Nakon toga odlazi u Bar i u staroj Barskoj tvrđavi započinje život kao slobodni umetnik.  Posle trinaest godina provedenih u Barskoj tvrđavi seli se u u Kolašin u kojem i danas živi. Do sada je priredio trideset i četiri samostalne izložbe. Učestvovao je na brojnim grupnim izložbama u regionu. Učestovao je na značajnim umetničkim simpozijumima i kolonijama Uradio je podni mozaik za crkvu ”Svetog Arhangela Mihajila”- Đurđevića Tara (2000). O njegovom opusu snimnjena su dva dokumentarna filma: 2003. ”Ozbiljna igra – prozor Naoda Zorića”, režija, Božidar Kalezić – RTS Beograd, 2003, i ”NAOD”, režija Vesko Butrić, RTS Beograd, 2015. 

 

Izložba traje do 27. novembra 2017. godine. 

Radno vreme Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić":

Ponedeljak-petak od 10 do 19 časova

Subota i nedelja: od 10 do 14 časova

 


Najave izložbi