paviljon cvijeta zuzuric

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Ulus Galerija

Izložba slika Miodraga Ristića, pod nazivom, „Tkanje prostora“

12.09.2018. - 25.09.2018.

Poštovani,

 

Pozivamo vas na izložbu slika Miodraga Ristića, pod nazivom, „Tkanje prostora“ koja se otvara u galeriji ULUS, u sredu, 12. septembra 2018. u 19 časova.

Miodrag Ristić je na likovnoj sceni prisutan više od tri decenije. Opredeljen ka slikarstvu, ovaj autor autentičnog likovnog rukopisa od svojih početaka do danas koristi metal kao podlogu što je, između ostalog, konstanta koja se može ispratiti na izložbi u galeriji ULUS. Prezentovane slike su u domenu poetskog iskaza koji neguje od 2003. godine a o kojima je istoričarka umetnosti, Bojana Burić, u tekstu u katalogu izložbe, između ostalog, napisala: „Priroda materijala kao što je aluminijum svojom  mekoćom  pruža Ristiću mogućnost da  ga oblikuje diskretno, u skladu sa svojim potrebama, da njegov slikani  prizor ima  fokus koji centralizuje pogled gledaoca. Slikarstvo u polju apstrakcije je ono što je preokupacija autora poslednjih nekoliko godina, gde se preispituju odnosi linearnog (tankih žica koje su obojene)  i podloge koja je i apstraktna, ali i odslikava bojene senke ovog žičanog rastera, linearne mreže   obojenih  konstituenata.  Konveksnošću same  aluminijumske podloge koju autor  blago deformiše, postiže se efekat vrtložnog  uvlačenja  pogleda  u dubinu slikanog prizora. Filigranska  mreža  bojenih žica koje prolaze kroz slikanu podlogu obogaćuje je ne samo novim linearnim rasterom,  već  joj dodaje prostornu dimenziju prvog plana koji se može i taktilno osetiti. Oblici koji su na samoj površini slikane podloge su bojene senke koje obogaćuju osnovu prizora i potpuno su slobodno interpretirane, jer pogledi na samu kompoziciju koja ima prostorni karakter a ne plošni, omogućavaju  viđenje iz više pozicija i njihovo slaganje - kongruenciju koje rezultira neobičnim oblicima i  prikazuju  nove figuralne predstave na osnovi. Preovlađujući monohromatski prizor često je sugestivan u pravcu kosmogonijskog vrtloga u kome nastaju i nestaju mnoge pojave. Udubljenost aluminijumske podloge znatno doprinosi tom utisku koji otvara još jedan  dubinski  plan svakog od slikanih prizora. Monohromatske, centralizovane mrlje doprinose kako mističnosti prizora tako i njegovoj likovnosti. Filigransko  premrežavanje slikane podloge ostvaruje tri plana metalne slike Miodraga Ristića; u prvom planu linearna struktura bojenih žica, u drugom oslikana aliminijumska podloga i u trećem udubljena osnovna aluminijumska podloga koja uvlači pogled gledaoca i prizoru dodaje još jednu enigmatičnu dimenziju. Rad koji izaziva gledaoca na pomeranje  tačke iz koje posmatra i dodaje slici jednu vremensku, performativnu dimenziju, obogaćuje rad Miodraga Ristića nečekivanim reakcijama i utiscima.“

Biografija: Rođen (1952) u Sarajevu. Završio Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 1978. Član ULUS-a od 1982.  Živi i radi u Beogradu. 

Samostalne izložbe: 

 

Galerija ULUS, Beograd, 1990; 

Helija-D, Bačka Palanka; 1990; 

Narodni muzej, Mali likovni salon, Kragujevac, 1991; 

Galerija Zvono, Beograd, 1999;

Moderna galerija, Lazarevac, 2003;

Galerija Otklon, Beograda, 2014;

Likovni salon Kulturni centar, Novi Sad, 2015; 

Galerija savremene umetnosti, Pančevo,  2015;

Galerija Art 55, Niš,  2015;

Galerija Laza Kostić Sombor, 2015;

Galerija muzeja “ Horeum Margi Ravno”, Ćuprija, 2017;

Muzej Zepter, Beograd, Beograd, 2017;   

Galerija ULUS, Beograd, 2018.

 

Učestvovao na brojnim grupni izložbama. 

 

Nagrade:

 

V    Prolećno anale, Likovni salon, Čačak, 2001. 

 

Učesnik je u više kolonija u zemlji i inostranstvu. Radovi mu se nalaze u brojnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu (MSU, Beograd; Muzej Zepter, Beograd , Moderna galerija, Lazarevac; Savremena galerija, Pančevo, Kulturni centar, Sombor, Centar  za savremenu likovnu umetnost, Prilep). 

 

Izložba traje do 25. septembra  2018. 

Kontakt Galerije ULUS: tel. 011 26 23 128

Kustos: Olivera Vukotić,  e-mail: olivera.kustos.ulus@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak – subota od 10 do 20 časova.

 


Najave izložbi