paviljon cvijeta zuzuric

Izložba slika „Raskršća“ Mile Gvardiol

27.01.2016. - 09.02.2016.

Изложене слике темaтски припадају циклусу РАСКРЋА, и настале су у последње две године. Слике – триптиси су великог формата 3x100x70cm, 3x120x 85cm и изведене су у техници уље на платну. Ова тема се може врло слојевито ишчитавати и као таква веома је инспиративна за уметницу о чему је између осталог писао Драган Јовановић Данилов у предговору каталога изложбе: „Полиптиси Миле Гвардиол указују на симболичку важност раскршћа. Јер, нису ли наша бића раскршћа на којима се суочавају различити аспекти наших идентитета? Склона егзактној опсервацији и анализи, Мила Гвардиол избегла је општа места и иконичке патенте геометријске апстракције тако што је активирала индивидуалну митологију и исповест унутрашњег вида. Она, дакле, предочава унутрашње духовно и душевно раскршће и тако посматрачу осетљивог духовног састава отвара нове ликовне обзоре просторно-илузионистичке феноменалности. Сликарско поље овде је сабирно место, раскрсница, полигон, фундус могућих путева. То је ментални и имагинативни простор отворених и огољених унутрашњих цести. Бели и сиви путеви који се преплићу на црном мат тону имају сугестивност нечег виталистички покретљивог. Једном аутономном знаковношћу овде је динамизовано сликарско поље које у себи носи и нечег од далеког одјека Ешерових илузионистичких, графичких метаморфоза...“
Биографија: Дипломирала на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду на Одсеку зидно сликарство у класи професора Слободана Ђуричковића 2004; докторирала на Интердисциплинарним студијима Универзитета уметности у Београду на Одсеку за дигиталну уметност 2012. Запослена у звању Доцента на Факултету за дигиталну продукцију у Сремској Каменици и Факултету Примењених уметности у Београду.
Члан УЛУС-а и УЛУПУДС-а. Самостално излагала 15 пута. Дела у јавном простору: Мозаик на лунети изнад портала цркве Светог Јована Крститеља (2013). у Балановцу код Књажевца. ТВ монографија: 2013. Документарна емисија "ГВАРДИОЛ - Мила Гвардиол" у продукцији РТС-а.
Награде и признања:
2011. Победник гласања за месец јануар у оквиру пројекта „ArtScape“ Културног центара Панчева и недељног листа „Панчевац“; 2013. Треће место на УЛУПУДС-овој изложби "Традиционално модерно", Београд; 2013. Посебна похвала жирија у оквиру Првог међународног конкурса “Paola de Manincor” за најбољи мурал у Приједору ; 2015. Похвала жирија на "IV VoVa MiniArt – Internacionalno bijenale minijatura", Vonyarcvashegy, Мађарска.
Изложба траје до 9. фебруара 2016. године.
Контакт Галерије УЛУС: тел. 011 26 23 128
Кустос: Оливера Вукотић, е-маил: olivera.kustos.ulus@gmail.com
Радно време: понедељк – субота од 10 до 20 часова.Najave izložbi