paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

IZLOŽBA STUDENATA DEPARTMANA ZA LIKOVNE UMETNOSTI FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

04.12.2017. - 18.12.2017.

Izložba slika studenata Departmana za likovne umetnosti

Fakulteta umetnosti u Nišu u Alternativnoj galeriji

Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ priključuje se nizu

kulturnih manifestacija kojima se obeležava dan Fakulteta

koji, već petnaest godina, obrazuje mlade i talentovane

studente i pruža im aktivnu podršku u prvim

profesionalnim koracima i javnim nastupima. Svaki pak

njihov nastup ili izložba predstavljaju uzvratni dar, na

opšte zadovoljstvo stručne i šire javnosti.

Za ovu priliku studenti se predstavljaju slikama koje su

rezultat njihovog rada na glavnom umetničkom predmetu. Ako

smo saglasni sa stavom Koste Bogdanovića da umetnost danas

(i ne samo danas!) nije (isključivo) način pravljenja, nego

način mišljenja, onda i ove slike treba posmatrati pre

svega kao pokušaj da se kroz proces savladavanja pravljenja

slike dođe do drugačijeg mišljenja slike, koje nužno vodi i

do ispitivanja njenih granica, kao medija.

Imajući u vidu ovako visoko postavljen dugoročni cilj, kao i

ndividualni pristup obrazovanju, uz uvažavanje

specifičnosti svakog studenta, nije nikakvo iznenađenje da

na ovoj izložbi imamo veoma raznovrsne radove. NJihov

raspon kreće se od brutalnih, nagonskih, preko naglašeno

emotivnih i suptilnih do pažljivo osmišljenih i tehnički

preciznih. Od „pesnice u stomak“ do „fotelje za odmor“. Oni

su rezultat individualnog umetničkog traganja i duboko

ličnog tumačenja fenomena spoljašnje i unutrašnje

stvarnosti. Ove slike nas pozivaju da ih posmatramo kao

stvarnost po sebi i da sa interesovanjem pratimo njihove

autore u svom daljem umetničkom razvoju.

 

Doc. mr Stevan Kitić

 


Najave izložbi