paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Izložba Velizara Krstića

27.09.2018. - 15.10.2018.

Poštovani,


Pozivamo vas na izložbu Velizara Krstića, koja se otvara u četvrtak, 27. septembra 2018. u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“. Na izložbi su prezentovane slike, skulpture i radovi na papiru iz najnovijeg stvaralačkog opusa ovog autora. Izložba je priređena kao deo prakse ustanovljene pre tri godine da se laureatu Jesenje izložbe priredi izložba u jednom od ULUS-ovih izlagačkih prostora.


„Velizar Krstić je umetnik svoga vremena, stvaralac čije delo pulsira energijom podneblja u kojem nastaje. Prateći sopstveni impuls izgradio je poetiku čiji se počeci mogu pratiti od početka sedamdestih kada je umetnost postala njegovo profesionalno ali i životno opredeljenje. On je umetnik-misionar, neko ko svoje bivstvovanje podređuje tome, i zato u njegovoj umetnosti nema kompromisa i ustupaka. NJegovo kontinuirano delovanje već pet decenija i likovna istraživanja koja su pratila put stvaralačkog hodočašća, osvedočili su ga kao jednog od najistaknutijih umetnika svoje epohe.
Krstićeva umetnička ličnost je složena, sklona analizama i unutarnjim dijalozima a opus kompleksan likovni univerzum. Negovanje kritičkog odnosa i percepcija dela kao aktivnog učesnika u menjanju/oblikovanju šire društvene svesti, su principi kojima se rukovodi i koje dosledno sprovodi u svom umetničkom radu. I po shvatanju i po semantičko-pojavnom sadržaju u središtu njegovog interesovanja je ljudsko bivstvanje. Svest o individui kao nukleusu društva osnova je u građenju dela. Od vizuelnog preko emotivnog do idejnog doživljaja, čovek je suština i osnova svega. Čitav je niz ciklusa i likovnih opservacija u kojima Krstić studiozno zalazi u dubine ove tematske problematike. Jezik slika, grafika, crteža i skulptura koje on decenijama stvara ne traži interpretaciju. Ona sama govore snagom poruke koju prenose. U metaforama koje se mogu iščitati kroz predmetnu datost kriju se duboki slojevi gorke i opore stvarnosti. On se kroz delo suočava sa svetom koji nas okružuje, svakodnevicom „obojenom“ ružičastom ambalažom, zaboravljenim moralnim kategorijama i raznim drugim životnim istinama. (...) Oslanjajući se na lična iskustva a opservirajući kolektivnu svest, Velizar Krstić je stvorio umetnost koja je duboko prožeta umetničkim ali i moralnim vrednostima, umetnost koja svedoči i opominje. Estetika njegovo dela govori o očuvanju čitavog sistema vrednosti kao oazi koja je u središtu uzavrelog spoljašnjeg sveta.  „ Olivera Vukotić, izvod iz teksta u katalogu.       

                
Biografija: Rođen 10. septembra 1947. godine u Oreovcu kod Niša. Godine 1972. diplomirao na slikarskom odseku Akademije likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Đorđa Bošana. Od 1973. do 1974. studirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beču u klasi profesora Walter Ecerta, kao stipendista zadužbine F.V.S. iz Hamburga na predlog dobitnika Herderove nagrade slikara Petra Lubarde.
1976. završio postdiplomske studije u klasi profesora Đorđa Bošana.
1979. studirao na Fakultetu lepih umetnosti u Atini u klasi profesora Konstantina Gramatopulosa, kao stipednista grčke Vlade.
1996. Predavao grafiku kao gostujući profesor na Fakultetu likovnih i primenjenih umetnosti Aristotelovog univerziteta u Solunu.
Radio kao redovni  profesor  na  Fakultetu  likovnih  umetnosti  u Beogradu  na Grafičkom i Slikarskom  odseku.

Nagrade:

1975.    BEOGRAD, 2. nagrada na izložbi Vojnici, likovni umetnici
1978.    BEOGRAD, Nagrada za crtež na izložbi Crtež i mala plastika
1979.    BEOGRAD, Veliki pečat Grafičkog kolektiva
1980.    ZAGREB, Otkupna nagrada Kabineta grafike JAZU na 10. izložbi
            jugoslovenske grafike
1981.    BEOGRAD, Plaketa ULUPUDS-a i Zlatno pero RU ''Đuro Salaj''
            za knjigu Kumsača
    na izložbi Zlatno pero Beograda
1982.    BEOGRAD, Zlatna plaketa ULUS-a
    ČAČAK, Nagrada publike na 13. memorijalu Nadežda Petrović
           ZAGREB, Velika premija Kabineta grafike na 13. izložbi
            jugoslovenske grafike
1987.    ZRENJANIN, Nagrada Likovne kolonije Ečka
    POŽAREVAC, Nagrada Kulturno-prosvetne zajednice iz Požarevca na
           3. bijenalu U svetlu Milene
TUZLA, Otkupna nagrada na 6. izložbi jugoslovenskog portreta
1992.    BEOGRAD, Nagrada za slikarstvo na 33. oktobarskom salonu
1996.     PROKUPLJE, Jugoslovenska nagrada za slikarstvo ''Boža Ilić''
    BEOGRAD, Specijalna nagrada za grafiku Zavoda za međunarodnu
            kulturnu, umetničku, naučnu, tehničku i prosvetnu saradnju
            na 4. bijenalu grafike Beograd 96
2001.    BEOGRAD, Zlatna igla za grafiku, Prolećna izložba ULUS-a
    VARNA (BUGARSKA), Velika nagrada grada Varne na 11. međunarodnom bijenalu
            grafike
    BEOGRAD, Mali pečat Grafičkog kolektiva na izložbi male grafike,
            za grafiku Portret 146W
2002.    TOKIO (JAPAN), Specijalna nagrada za grafiku Portret 123X, 
            na Međunarodnom trijenalu male grafike
2003.   Tetovo(MAKEDONIJA),Prva nagrada na 2 Međunarodnom bijenalu male        
             grafike
2016.    BEOGRAD, Prva nagrada u kategoriji najboljeg grafičara na 10.Eks Ju Konkursu
             za Grafiku
2017.    GRAČANICA, Nagrada “ Longin” za celoukpno umetničko stvaralaštvo
2017.    BEOGRAD, Jesenja nagrada za slikarstvo, ULUS

Izložba traje do 15. oktobra 2018.


Radno vreme Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“:
ponedeljak  – petak: 10 do 19 časova
subota i nedelja: 10 do 14 časova Najave izložbi