paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

Retrospektivna izložba Josipe Pepe Pašćen

04.02.2016. - 27.02.2016.

Ретроспективна изложбу Јосипе Пепе Пашћан се отвара у четвртак, 4. фебруара 2016. године у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“. На изложби се могу видети слике, пастели и фотографије што омогућава да се опус уметнице сагледа на свеобухвативан начин.
Дела Јосипе Пепе Пашћан до сада су била представљена су на многим значајним групним изложбама југословенског и српског сликарства, цртежа, акварела, фотографија и проширених медија. Њена дела су апстрахована, сведена на игру геометријских површина и у тој, на први поглед једноставној композицији концентрисано је наталожено емотивно и ликовно искуство. Лирска стилизација је заједнички иминитиљ њених радова које одликује висока култивисаност уметничког израза.
Пишући о опусу Јосипе Пепе Пашћан, историчар уметнoсти Наталиjа Церовић је између осталог истакла: „У време брзих смена ликовних система сликарство Јосипе Пепе Пашћан носи лични печат са сопственим унутрашњим смислом. Њен циљ није да пронађе нешто ново у репертоару форми, било да је реч о слици, пастелу или фотографији. Уметница с искуством менталних и аналитичких поступака друге половине 20. века користи се средствима и предметима које третира тежећи повратку класичног поимања сликарства. Формула у којој једна слика условљена другом, потврђује њену мисао о непостојању супротних уметничких концепција, у класичној слици, пастелу или фотографији.“
Биографија: Јосипа – Пепа Пашћан (Београд, 30. VIII 1930). Студирала је Историју уметности на Филозофском факултету у Београду. Сликарство је изучавала самостално и на многим студијским путовањима у иностранству (Беч, Париз, Њујорк...).Члан је УЛУС-а и ЛАДЕ. Поред самосталних изложби, излагала је на групним изложбама у земљи и иностранству. Њена дела представљена су и на многим значајним групним изложбама југословенског и српског сликарства, цртежа, акварела, фотографија и проширених медија.
Самостално је излагала и учествовала на важним групним изложбама југословенског и српског сликарства, цртежа, акварела, фотографије, проширених медија. Дела јој се чувају у збиркама Народног музеја, Музеја савремене уметности, Музеја града Београда и бројним јавним и приватним колекцијама. Добитница је многих награда и признања: Тријенали југословенске уметности, Београд у сликама уметника, Дубровник-Интернационални конгрес за естетику, Ријека-Изложба интернационалног цртежа, Награде за цртеж у Загребу (1980) , као и бројних откупних награда на Окртобарским салонима и др. Добитник је Велике награде УЛУС-а 2000, Златне палете УЛУС-а 2007.

Изложба траје до 27. фебруара 2016. године.Najave izložbi