paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

Cvijeta

Retrospektivna izložba Pavla Popovića

22.02.2018. - 12.03.2018.

Poštovani,

Pozivamo vas na retrospektivnu izložbu Pavla Popovića koja se otvara u četvrtak. 22. februara 2018. u 19 časova u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“. 

Pavle Popović je na domaćoj umetničkoj sceni prisutan punih pet decenija. Ova izložba je jedinstvena prilika da se na jednom mestu sagleda izbor iz njegovog dosadašnjeg opusa i na na taj način stekne uvid u genezu njegovog likovnog rukopisa. Izložba se sastoji od tri segmenta i to: slika različitog formata, crteža sa četvrte i pete godine studija (1965/66) i kopije Rembrantovih (Rembrandt Harmenszoon van Rijn), Velaskezovih (Diego Velázquez; ) i Vermerovih (Johannes Vermeer) slika, kao omaž ovim velikim majstorima Evropskog slikarstva. 

O značaju njegovog dela, pored ostalih, pisao je istoričar umetnosti Zdravko Vučinić, koji ističe: „On se pojavio u prelomnom razdoblju domaće umetnosti, na razmeđi dva sveta i dva shvatanja. To je bilo vreme još uvek prisutnog socijalističkog realizma, koji je polako zalazio u zaborav, i nadolazećeg novog doba, oličenog uplivom asocijativne i apstraktne umetnosti koja je sve više zadobijala mesto u novijim tokovima. 

Nadaren i obrazovan, on je pratio i dobro razumevao vreme u kome se našao i počeo da otkriva svoju sklonost. Spram svojih uverenja, koja su bila bliska modernim izazovima, on se priklonio slikarstvu budućnosti. Kao đak vrsnog slikara i pedagoga Mila Milunovića, Popović je dobro izučio zanatsku veštinu delanja i, uz to, promišljeno ponirao u tajnovite prostore likovnog tvorenja. Tada je pouzdano nalazio svoju prirodu, pokazujući interesovanje za jedan vid slikarstva u kome je osnovna tematska odrednica bila pejzaž.  Spona sa prirodom je bila samo polazište. Ništa više od toga. U postupku delanja, njoj se gubio trag sa objektivnom stvarnošću. 

Popović je u tom rasponu, između realnih naznaka predmeta i posve transponovanih oblika, uključujući odgovarajući, s merom naglašeni sklop kolorističkih vrednosti,  uspeo da sazda zamašno, krajnje respektno delo. Ono se svrstava u trajan doprinos domaćoj umetnosti (...)“

Opšta konstatacija je da je Popović slikar kontinuiteta, kako je to svojevremeno napisao Sreta Bošnjak koji je istakao da je on: „naslednik i nastavljač jedne tradicionalne poetike i da njegovo stvaralaštvo ide u red onih likovno jezičkih obrazaca koji su u bliskom dodiru sa filozofijom jezika umetnosti. Ovde treba ponoviti da sam slikarski postupak Popovića (potreba i posebna interpretacija materije, metod slikanja) počiva na ideji  koja brani odabranu temu samo ako je u pitanju apriorni faktor likovnosti. NJegovo slikarstvo mora se posmatrati kao vredan i originalan doprinos našoj tekućoj slikarskoj produkciji. Ukupno stvaralaštvo Pavla Popovića ima nesumnjivo značajnog udela u nastajanju novog (ili obnovljenog) istorijsko-umetničkog modela koji širi i dopunjava terminologiju klasične moderne. (izvod iz autorskog teksta istoričara umetnosti Srete Bošnjaka:   Pavle Popović - slikar kontinuiteta i poetske doslednosti“)

Biografija: Rođen je 1938. godine u Buzoviku. Srednju školu primenjenih umetnosti završio 1958. godine u Peći. Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završio je u klasi Mila Milunovića 1966. godine. U toku studiranja, kao član ekipe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, učestvovao je u konzervaciji i restauraciji mnogih naših srednjevekovnih manastira. 

Po završetku studija radi kao profesor likovne kulture u Gimnaziji u Kraljevu. Član ULUS-a od 1967. godine. Kao korisnik stipendije Komisije za kulturne veze sa inostranstvom, proveo je školsku 1970/71. u Parizu radi stručnog usavršavanja na Akademiji Des Beaux Arts u klasi profesora Yankel-a. 

Od 1976. godine radi kao prosvetni savetnik u Međopštinskom zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja u Kraljevu. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa za istoriju umetnosti.

Od 1991. godine postaje stručni saradnik Ministarstva prosvete, odeljenje u Kraljevu, za Raški , Moravički, Rasinski, Kolubarski i Šumadijski region, gde prati rad i vrši nadzor u realizaciji programa nastave likovne kulture u osnovnim i srednjim školama.

Dobitnik je Novembarske nagrade grada Kraljeva za značajne rezultate u stvaralačkom i organizacionom radu u kulturi. U penziju odlazi 2003.godine. Pored zapaženog pedagoškog rada, sve vreme je aktivan kao slikar. Priredio je trideset pet samostalnih izložbi i učetvovao je na mnogim kolektivnim. Živi i radi u Kraljevu.

Izložba traje do 12. marta.

Radno vreme Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“:

ponedeljak  – petak: 10 do 19 časova

subota i nedelja: 10 do 14 časova

 

Kustos: Olivera Vukotić,  e-mail: olivera.kustos.ulus@gmail.com

 Najave izložbi