paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Retrospektivna izložba Stanke Todorović u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“

10.08.2017. - 04.09.2017.

Pozivamo vas na retrospektivnu izložbu Stanke Todorović, koja se otvara u četvrtak, 10. avgusta 2017,  u 19 časova u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“. 

 

Na izložbi u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ Stanka Todorović se predstavlja slikama, radovima na papiru (grafike, crteži i akvareli) i skulpturama. Ovi radovi nastali su u rasponu od četiri decenije i predstavljaju izbor iz bogatog opusa ove autorke. Prvu samostalnu izložbu imala je 1974. (grafike) i od tada do danas njena umetnička aktivnost je bogata i ovenčana brojnim nagradama. Na izložbi u UP „Cvijeta Zuzorić“ široki auditorijum će prvi put imati priliku, da u sažetoj selekciji, pogleda integralni opus ove istaknute umetnice.  

Izloženi radovi na papiru se mogu posmatrati kao tri celine i to: grafike (akvatinte) nastale tokom postdiplomskih studija koje se bave satiričnim sagledavanjem čoveka; linogravure u boji sa motivom pejzaža i portreta; crteži i grafike na temu Populacije. Ciklus Populacije se odnosi na problematiku migracija koju je umetnica likovno opservirala još pre dvadeset pet godina a što ukazuje na njenu senzibilnu prirodu koja vrlo osetljivo percipira svet oko sebe. Ovaj aspekt njene ličnosti se u potpunosti može preneti i na skulpture i slike, koji su nastali u putpunom saglasju sa njenim unutarnjim damarima. U genezi njenog likovnog rukopisa promene su bile samo u domenu koji je odgovarao njenom promišljanju a ne aktulnim tendencijama. Zato je geneza njenog likovnog rukopisa dosledna i utemeljena na tokovima domaće tradicije. Ona slika predele, ali svoj horizont širi i na istorijske slike i portrete. Slikajući Srbiju, svoju ljubav sublimira kroz boju i svetlost, te sa odabranim motivima gaji posebnu vrstu povezanosti. Vraća se korenima iz kojih crpi inspiraciju. 

O njenom stvaralaštvu, između ostalih, pisao je istoričar umetnosti Zdravko Vučinić koji je istakao: „(...) Stanka Todorović ne bi bila to što jeste, da u skladu tematskih krugova ne poseže ka izvesnim patriotskim impulsima. Ona gaji ljubav prema podneblju iz kojeg potiče, prema miljeu u kome je nastala, rasla i formirala se. U tom pogledu, njeno pregnuće prati prati dotične aspekte, čak se sve više vraća svojim korenima, nalazeći u njima snažne podsticaje. Ipak, te se naznake ne izdvajaju niti posebno nameću. NJihova naracija je preoblikovana i pomerena u drugi plan. Ustanovljena je optikom likovnog jezika, imanentnog njenom stvaralačkom porivu. Takvo shvatanje slika biva primarno, bez obzira što voli da se poigra formom i oblikom. Ona zna, ume i hoće štagod da ispriča, da predoči svoja promišljanja, obujmljena etičkim i estetičkim idiomom. Pri svemu tome, uspeva da opstane u polju jasne i čiste likovne perfekcije. (...)“

Ova izložba, kao i celokupan opus Stanke Todorović i svi aspekti njenog umetničkog delovanja, biće detaljno elaborirani u monografiji čija će se promocija održati do kraja 2017. godine. 

 

Biografija: Rođena je 1946. u Gornjoj Trešnjevici. Diplomirala je 1972. na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Grafika, u klasi profesora Miodraga Rogića. Postdiplomske studije završila je kod istog profesora 1974. Učestvovala je na velikom broju izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja. NJena dela nalaze se u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama. Priredila je preko dvadeset samostalnih izložbi i učestvovala na desetinama grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a i Grafičkog kolektiva od 1973. godine.

 

Nagrade i priznanja: 

 

1972. Nagrada za grafiku iz fonda „Đorđe Andejević Kun“;

1983. Premija za grafiku na izložbi „Jugoslovenski portret“, Tuzla;

          Otkupna nagrada na izložbi „Jugoslovenski portret“,, Tuzla;

1984. Prva nagrada za crtež na izložbi „Crteži likovnih i primenjenih umetnika“,

          Galerija „Braća Stamenković“m Beograd;

1985. Izbor devedeset najboljih crteža sveta (19 Jugoslovena) sa međunarodnog bijenala

          originalnog crteža u Rijeci, koje se potom održalo u Engleskoj, Severnoj Irskoj i

          Holandiji;

1986. Nagrada KNU za izložbu crteža;

          Izbor za grafiku meseca, Grafički kolektiv;

1987. Premija za slikarstvo na izložbi „Jugoslovenski portret“, Tuzla;

          Otkupna nagrada na izložbi „Jugoslovenski portret“, Tuzla;

1990. Nagrada za medalju na izložbi „Medanje i plakete Srbije“;

1995.  Otkupna nagrada „Grafički krug“, Beograd;

2002. Prva nagrada za sliku (portret) na izložbi članica ULUS-a i ULUPUDS-a,

          galerija „Vuk Karadžić“ Kragujevac;

2007. Arhijerejska zahvalnica za autorske humanitarne izložbe „Zvona Metohije“

          posvećenu Obnovi porušenih manastira na Kosovu i Metohiji;

2013. Priznanje za izuzetan umetnički rad na međunarodnom bijenalu akvarela malog 

          formata, galerija SKC, Novi Beograd;

2014. Zlatna paleta, nagrada za skulpturu na Prolećnoj izložbi ULUS-a.

 

 

Izložba traje do 4. septembra 2017. 

 

Radno vreme Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“: 

ponedeljak  – petak: 9 do 20 časova

subota: 9 – 16 časova

nedelja: 10 do 14 časovaNajave izložbi