paviljon cvijeta zuzuric

Cvijeta

Cvijeta

Cvijeta

Trijenale crteža i male plastike 2018

05.07.2018. - 23.07.2018.

Poštovani,


Pozivamo vas na Trijenale crteža i male plastike, jednu od ULUS-ovih reprezentativnih izložbi, koja se otvara u petak, 6. jula 2018. u 20 časova u Umetničom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“. Prateća izložba trijenala, radovi laureata sa prethodnog trijenala, Zorana Vraneševića i Simonide Radonjić, se otvara dan ranije, 5. jula 2018. u 20 časova u galeriji ULUS.

 

„Trijenale creža i male plastike, jedna je najznačajnijih ULUS-ovih izložbi. Ova izložba, pod nazivom Crtež i mala plastika je ustanovljena 1977. godine. Od 1993. umesto godišnje, izložba se održava na svake dve a od 2012. na svake tri godine. To je jedinstvena smotra na našim prostorima, izložba koja crtež i malu skulptoralnu formu prezentuje u punom sjaju, na način koji im dolikuje.  Višedecenijska tradicija koju ovaj izložba ima, između ostalog, potvrđuje njen značaj. Činjenica je da su izložbe ovog tipa, u ne tako dalekoj prošlosti, bile redovne godišnje manifestacije na kojima su svoje radove sučeljavali doajeni jugoslovenske umetnosti. 

 

Jedna od izložbi koja je opstala i koja neguje i afirmiše crtež i malu plastiku je upravo ULUS-ovo Trijenale crteža i male plastike. Specifičnosti crteža, kada se govori o tematskom sloju, se mogu pratiti u domenu od intimne ispovesti umetnika koja nastaje kao rezultat spontanog prenošenja impresije, do visokog stepena prilagodljivosti novim društvenim i umetničkim okolnostima. Mala plastika, se takođe može posmatrati sa više aspekata, s tim što osobenosti koje ovaj medij ima, zajedno sa kompleksnošću izvođačkog postupka, u velikoj meri određuju i prisutnost ove forme u opusu stvaraoca. Ako se ima u vidu raznorodnost materijala i doslednost autora, izložena dela daju značajan doprinos u sagledavanju celokupnog stvaralaštva zastupljenih umetnika.

 

Na prethodnom Trijenalu crteža i male plastike nagrade su dobili: Simonida Radonjić za crtež i Zoran Vranešević za malu plastiku. Tradicionalno, izložba radova nagrađenih autora, se održava kao prateća izložba Trijenala crteža i male plastike u galeriji ULUS. Ovo dvoje autora, svako u polju svog umetničkog delovanja, su prepoznatljivi i vrednosno valorizovani na prošlom trijenalu. NJihova posvećenost i osobenosti stila koje neguju, su neke od osobina koje su njihove radove izdvojili na izložbi. Senzibilan crtež koji iskazuje njegove tanane vrednosti, pri čemu linija ima dominantan primat, je osnovno svojstvo crteža Simonide Radonjić. Zoran Vranešević je umetnik snažnog likovnog osećanja koje manifestuje u sintetizovanim vizijama koje teže elementarnoj izvornosti kao vrhovnom principu umetničkog dela.“ Olivera Vukotić, izvodi iz teksta u katalogu

 

Izložba u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ se održava do 23. jula 2018.


Izložba u galeriji ULUS se održava do 17. jula 2018.

 

Radno vreme Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“:

ponedeljak  – petak: 10 do 19 časova

subota i nedelja: 10 do 14 časova

 

Radno vreme galerije ULUS:

ponedeljak – subota: 10-20 časova 

 

Kustos: Olivera Vukotić,  e-mail: olivera.kustos.ulus@gmail.com

 Najave izložbi