paviljon cvijeta zuzuric

Poštovane kolege,
Pozivamo vas na sastanak ULUS-ove Slikarske sekcije koji će biti održan u Umetničkom paviljonu "Cvijeta Zuzorić" u četvrtak 29.01.2015 sa početkom u 17h.

Dnevni red:
1.Učešće ULUS Slikarske sekcije u okviru javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o kulturi
2.Organizovanje okruglog stola na temu : Status Likovnih samostalnih umetnika,prosvetnih radnika i Umetničkih udruženja od nacionalnog značaja u cilju očuvanja državnosti i tradicionalnih kulturnih vrednosti .
3.Plasiranje umetničkih dela na tzržište, projekti, donacije,međunarodna saradnja,otkupne nagrade.
4.Uslužni atelje ULUS-a, plan i program rada
5.Definisanje ostvarenih rezultata rada ULUS slikarske sekcije
6.Predlog za osnivanje kuće legata, Bata Mihajlović, Kosara Bokšan,Matija Vuković, Lazar Dimitrijević
7. Otvorerni atelje ULUS-a
8. Raspisivanje konkursa za grupnu izložbu ULUS Slikarske sekcije u alternativnoj galeriji ULUS-a
9. Priprema materijala za predstojeću skupštinu ULUS-a
10.Razno

Predsednik ULUS Slikarske sekcije
Goran Ostojić Vid